Foto

Harald Hanche-Olsen

[Norsk/English]

slipp Raif fri!

Hvem og hvor er jeg?
Førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag
Jeg holder til i Rom 1154, sentralbygg 2.
Kontakt:
Telefon: 7359-3525
Faks nr: 7359-3524
Epost: hanche@math.ntnu.no (PGP/GPG-nøkkel) (ikke send meg HTML-kodet epost)
Faglige interesser:
Konserveringslover og ikkelineære partielle differensialligninger
Funksjonalanalyse
Matematisk modellering
Stokastisk analyse
Bok:
Jordan operator algebras av Harald Hanche-Olsen og Erling Størmer (Pitman 1984) er fritt tilgjengelig for nedlasting.
Noen artikler:
En elementær artikkel om kurvers areal.
On the uniform convexity of Lp (arXiv/doi:10.1090/S0002-9939-06-08366-3)
Med Marte Godvik: Existence of solutions for the Aw–Rascle traffic flow model with vacuum (preprint/doi:10.1142/S0219891608001428).
Med Marte Godvik: Car-following and the macroscopic Aw–Rascle traffic flow model (preprint/doi:10.3934/dcdsb.2010.13.279).
On Goursat's proof of Cauchy's integral theorem
Med Helge Holden: The Kolmogorov–Riesz compactness theorem (arXiv/doi:10.1016/j.exmath.2010.03.001)
Andre oppgaver:
Representant i Norsk matematikkråd (NMR) 2002–2008 og 2011–2014; styresekretær 2003–2008; nestleder 2011–2014
Med i arbeidsutvalget for Niels Henrik Abels matematikkonkurranse fra 2005; leder fra 2011
Webmaster for instituttet, NMR, Holmboeprisen, Normat
Medansvarlig for deler av driften av instituttets datamaskiner
Aktiviteter i forbindelse med Normat:
Oppgaveredaktør 1988–1997, med i redaksjonen 2002–2006, ansvarlig for settingen 2001–2006.

Jeg er selv ansvarlig for form og innhold (i tilfelle du lurte). Oppdatert: 2015-02-17 15:37 UTC