Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA0001 Brukerkurs i matematikk A høst 2006

Eksamen vår 2007

Oppgaveteksten og løsningsforslag (inkluderer oppgavene til flervalgsdelen).

Undervisning:

Forelesninger

Forelesningene i MA0001 holdes i KJL1 tirsdag 8.15-10.00 og i S2 fredag 8.15-10.00 av Jon Eivind Vatne. Første gang er tirsdag 23/8, siste gang fredag 25/11. Forelesningene var ved Joakim Petersson frem til og med uke 37.

Orakel

Eksamen nærmer seg, og de siste sju dagene før eksamen vil det være en lærer tilgjengelig for å svare på spørsmål, to timer hver dag. Her er oversikt over rom og tid:
DatoTidSted
Mandag 4/12 14.15-16.00Rom R40
Tirsdag 5/12 10.15-12.00Rom R40
Onsdag 6/12 12.15-14.00Rom KJL21
Torsdag 7/12 14.15-16.00Rom R60
Fredag 8/12 10.15-12.00Rom R50
Mandag 11/12 10.15-12.00Rom R50
Tirsdag 12/12 12.15-14.00Rom R50

Kontakt med faglærer

Jon Eivind Vatne kan lettes når per (e-post). Ellers er det kontor 836, Sentralbygg II, telefon 73 59 17 97.

Eksamen:

Eksamensdato er 13. desember 2006. Eksamen er 4 timer skriftlig. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Midtsemesterprøve blir avholdt tirsdag 17. oktober. Alle trykte og skrevne hjelpemidler og én lommekalkulator er tillatt. Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. De som skal ha spesialtilpasning/forlenget tid til midtsemesterprøven, må selv varsle faglærer (altså Jon Eivind Vatne) i god tid.

Eksamensoppgaven

Oppgaveteksten, løsningsforslag, flervalgsdelen og dens fasit. Merk at en av oppgavene i flervalgsdelen gikk ut; i eksemplaret som ligger her var det oppgave 11.

NB! Endret dato

Midtsemesterprøven avholdes altså tirsdag 17. oktober, ikke fredag 13. oktober som tidligere annonsert (etter ønske fra de overtroiske?).

Midtsemesterprøven; praktisk informasjon

På tirsdag 17/10 må dere møte opp klokken 8.00. Det tar tid å sjekke listene, husk studentbevis og semesterkort. Prøven varer fra 8.15 til 10.00. De av dere som har etternavn i første del av alfabetet, fra A til J, møter i KJL1 (vårt vanlige rom). De som har etternavn i siste del av alfabetet, fra K til Å, møter i S3. Alle som har gitt beskjed om at de skal ha (og har krav på!) forlenget tid må møte i S3, uavhengig av etternavn.

Oppgaven til midtsemesterprøven

Oppgaven i pdf, fasit

Tidligere midtsemesterprøver

Det har blitt arrangert midtsemesterprøve i MA0001 tre ganger tidligere; jeg legger også ut fasit for den siste.
Midtsemester 2003h
Midtsemester 2004h
Midtsemester 2005h, fasit

Tidligere eksamensoppgaver

Hefte med tidligere eksamensoppgaver vil legges ut for salg på instituttkontoret fra mandag 16/10; det vil også være mulig å få kjøpt disse heftene under forelesningen på fredag 13/10. Pris: 50 kroner.

NB: Manglende eksamensoppgaver

I heftet med gamle eksamensoppgaver manglet ved et uhell de nyeste eksamenene. Disse ble delt ut på forelesning 10/11. For de som ikke var der er det mulig å få dem på instituttkontoret (7. etasje Sentralbygg II). Her er de i pdf-format: vår 2004, flervalgsdel, høst 2004(løsningsforslag), flervalgsdel(fasit), vår 2005(løsningsforslag), flervalgsdel(fasit), høst 2005 (løsningsforslag), flervalgsdel(fasit), vår 2006, flervalgsdel.

NB! Hent øvingene

Husk å hente den obligatoriske øvingen i uthyllen! Det er uavhentede oppgaver, også noen som ikke er godkjent.

Lærebok

Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.

Pensumliste

Fra læreboka:

1. Innledning. Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
2. Følger, differenslikninger. Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–3, men en skal kunne følge framstillingen.
3. Grenser og kontinuitet. Alt unntatt 3.6.
4. Derivasjon.
5. Anvendelser av derivasjon. 5.1–5, 5.8
6. Integrasjon. Alt unntatt 6.3.4–5
7. Integrasjonsteknikker. Alt unntatt 7.4.3 og 7.5

Emnebeskrivelse:

Dette er emnebeskrivelsen, sakset fra studiehåndboken: Anbefalte forkunnskaper: Undervisningen bygger på matematikkunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole. Læringsmål: Gjøre studentene i stand til i praksis å løse problemer som omfatter temaene nevnt under Faglig innhold . Faglig innhold: Emnet skal sammen med MA0002 gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Emnet omfatter funksjoner av én variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon med anvendelser, implisitt derivasjon og lineær approksimasjon og taylorapproksimasjon.

Referansegruppe

Vi bør ha minst fem deltakere i referansegruppen, gi gjerne beskjed om du kan tenke deg å være med!

Tempoplan

Denne tempoplanen er kun ment rettledende.
UkeDatoForelesning nr.AvsnittØving nr.
34 22.8   11.1
25.8   21.1
35 29.8   31.1–2
  1.9   41.2
36  5.9   51.2–3   1
  8.9   62.1–2
37 12.9   72.2–3, 3.1   2
15.9   83.1
38 19.9   93.2–4   3
22.9 103.5, 4.1
39 26.9 114.1–3   4
29.9 124.3–4
40  3.10 134.4–6 Obligatorisk øving 1
  6.10 144.7
41 10.10 154.8   5
13.10 16 Repetisjon og oversikt
42 17.10 Midtsemesterprøve  6
20.10 175.1,5.2
43 24.10 185.2,5.3,5.4   7
27.10 195.5, 5.8, 6.1
44 31.10 206.1–2   8
  3.11 216.2–3
45  7.11 226.3–7.1 Obligatorisk øving 2
10.11 237.1–2
46 14.11 247.3,7.4,7.6   9
17.11 257.7
47 21.11 26Eksamen vår 2006( Løsn.forslag) 10

Øvinger:

I to av ukene (40. og 45.) er det obligatorisk innlevering av øvingen. Du må ha fått godkjent dem for å få gå opp til eksamen. Disse blir lagt ut nedenfor. Det er også mulig å få rettet de frivillige øvingene, og dere anbefales å levere disse til retting.

Fristen for innlevering, både av obligatoriske og frivillige øvinger, er to dager etter øvingsgruppa (mandag for torsdagsgruppene). De leveres i hylle i Nordre Lavblokk, 3. etasje. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Registrerte poststudenter (fjernstudenter) sender besvarelsen til NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim. Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 uka etter øvingen.

Øving 1, uke 36

1.1: 5, 7, 12, 52–3, 55, 61, 63, 66, 74, 76–7, 79, 82–3
1.2: 3, 15, 29, 32, 44, 46, 63, 67–8

Øving 2, uke 37

1.2: 71–2, 76–7, 83–6, 103
1.3: 17, 43, 89
1.5: 8, 15

Øving 3, uke 38

2.1: 17, 49
2.2: 6, 7, 26, 35, 43, 76, 91, 109
2.3: 55
3.1: 3, 18, 19, 25, 47

Øving 4, uke 39

3.1:31,32
3.2:7,8,23,24,25
3.3:3,4,5,6,15,21,25
3.4:1,4,6,12,13,14
3.5:5,12

Obligatorisk øving 1, uke 40

1.1:68,80,81
1.2:17,83,84
3.1:50
3.2:22,26
3.5:6
3.8:11
4.1:18,19
Eksamen H93:3 pdf

Øving 5, uke 41

4.1:34,39
4.2:5,7,11,27,28,38,67,78
4.3:5,27,31,55,69,85
4.4:4,5,15,27,39,45,51,71,79

Øving 6, uke 42

4.5:1,7,12,33,53,65
4.6:1,25,65
4.7:5,22,35,51,52,62,71,75
4.8:7,21,41,45,49
4.10:14,30

Øving 7, uke 43

5.1:11,12,39,45,49
Gjennomgang av midtsemesterprøven

Øving 8, uke 44

5.2:5,6,19,20
5.5:13,36,39,48
5.8:12,13,27
Eksamen 2001 vår:1
Eksamen 2000 vår:2
Eksamen 1997 vår:1

Obligatorisk øving 2, uke 45

Eksamen 2000 høst (datert januar 2001):1,3
Eksamen 1999 høst (datert januar 2000):3
4.10:12,21
5.3:37
5.10:1

Øving 9, uke 46

Eksamen 2002 vår:2
Eksamen 1998 høst (datert januar 1999):1
Eksamen 1997 høst (datert januar 1998):5
Eksamen 1997 vår:5a (øvre integrasjonsgrense er e)
6.2:7,56,57,81,102,115,119,120

Øving 10, uke 47

Eksamen 30/11 2005 (hele)
7.3:34,42
7.4:24,25
7.7:6,20
Husk: teksten til senere eksamener ligger lenger oppe på siden. Dette settet er forholdsvis omfattende, ikke regn med å rekke alt på gruppen!


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Jon Eivind Vatne