Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Slutteksamen:

Slutteksamen avholdes onsdag 17. desember klokken 09.00-13.00.

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler pluss én (valgfri) kalkulator.

Sluttkarakteren i faget er enten

  • fullstendig basert på slutteksamen, eller
  • basert på en kombinasjon av midtsemesterprøven og slutteksamen, der midtsemesterprøven teller 20% og slutteksamen teller 80%.
  • Vi velger den varianten som viser seg å være mest gunstig for studenten.


    Redaktør: Instituttleder