Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Tidligere eksamensoppgaver

Våren 2008: eksamenssett, løsningsforslag for eksamenssett.

Høsten 2007: eksamenssett, løsningsforslag for eksamenssett.

Våren 2007: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett med vedlegg.

Høsten 2006: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2006: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett.

Høsten 2005: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2005: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Høsten 2004: eksamenssett, vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2004: eksamenssett, vedlegg.

Høsten 1993: eksamenssett.Redaktør: Instituttleder