Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Midtsemesterprøven:

Midtsemesterprøven foregår onsdag 17. oktober klokken 08:15-09:45

Prøven er en flervalgsprøve der du får 1 poeng for rett svar og 0 poeng for galt svar.

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler pluss én (valgfri) kalkulator.

Sluttkarakteren i faget er enten

  • fullstendig basert på slutteksamen, eller
  • basert på en kombinasjon av midtsemesterprøven og slutteksamen, der midtsemesterprøven teller 20% og slutteksamen teller 80%.

  • Vi velger den varianten som viser seg å være mest gunstig for studenten.


    Redaktør: Instituttleder