Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

VELKOMMEN TIL


MA0001 Brukerkurs i matematikk A høst 2007


Pensum

 • Lærebok: Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.
 • Endelig pensumliste

  1. Innledning. Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
  2. Følger, differenslikninger. Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–3, men en skal kunne følge framstillingen.
  3. Grenser og kontinuitet. Alt unntatt 3.6.
  4. Derivasjon.Alt.
  5. Anvendelser av derivasjon. Alt unntatt 5.6 og 5.7.
  6. Integrasjon. Alt unntatt 6.3.2, 6.3.4 og 6.3.5.
  7. Integrasjonsteknikker. Alt unntatt 7.3, 7.4.2, 7.4.3, 7.5 og 7.7.  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Jon Eivind Vatne