Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Referansegruppe:

Referansegruppen skal hjelpe til med å gjøre at forelesningene gir bedre utbytte for studentene. For eksempel ved

  • konstruktive forslag til endringer
  • stoppe læreren ved å stille spørsmål i timen dersom noe virker uklart eller galt
  • hjelpe læreren til å finne passe tempo i forelesningene
  • påse at øvingsveiledningen fungerer

    Faglærer skal ha minst to formelle møter med referansegruppen i løpet av semesteret. Møtene blir annonsert på denne siden, og møtereferatene blir presentert på denne siden.


    Redaktør: Instituttleder