NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Midtsemesterprøve i MA0001 Brukerkurs A i matematikk

Tid:
Torsdag 2. oktober 2008 klokken 8:15 - 10:00
Sted: F1 for studenter med etternavn med begynnelsesbokstav A - P
S5 for studenter med etternavn med begynnelsesbokstav Q - Å.
Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg avtaler eksamenssted med Berit Rau ved Institutt for matematiske fag.
Pensum:
Til og med kapittel 4.4, altså frem til side 211, med unntak av seksjonene 1.1.6 og 4.4.3.

  • Prøven er en flervalgsprøve (multiple choice).
  • Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt (inkludert "jukselapp", noe jeg absolutt vil anbefale!)
  • En valgfri kalkulator er tillatt (men ikke fler enn en).
  • Kladdpapir får dere under denne prøven, men ta med gode skrivesaker. (Dere kan bruke både blyant og penn!)
  • Prøven blir av samme type som i fjor, så se hvordan den ser ut. Legg spesielt merke til at alle spørsmålene teller likt og at det bare er ett svaralternativ som er korrekt for hvert spørsmål.
  • Spørsmålene og svaralternativene er de samme for alle studentene, men de kommer ikke i samme rekkefølge.
  • Ta med identitetskort og studiebevis.

    Valid HTML 4.01 Transitional

====
Redaktør: Instituttleder