NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Pensumliste i MA0001 Brukerkurs A i matematikk

Lærebok: Claudia Neuhauser: Calculus for biology and medicine, 2. utgave, 2004.
1. Innledning.
Alt unntatt 1.1.6 og 1.3.4
2. Følger, differenslikninger.
Det kreves ikke detaljkunnskap om 2.3.1–3, men en skal kunne følge framstillingen.
3. Grenser og kontinuitet.
Alt unntatt 3.6.
4. Derivasjon.
Alt.
5. Anvendelser av derivasjon.
5.1, annenderiverttesten side 267, 5.4, 5.5 og 5.7.
6. Integrasjon.
Alt.
7. Integrasjonsteknikker.
7.1.1, 7.2 (unntatt sidene 412-413), 7.4.

Valid HTML 4.01 Transitional

====
Redaktør: Instituttleder