Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Opplegg for midtsemesterprøven

Prøven foregår torsdag 8. oktober 2009. Oppmøte senest klokken 10:15.

Studenter med etternavn som starter med A-K møter i S5. Studenter med etternavn som starter med L-Å møter i S3.

Ved ankomst til auditoriet:

 • signerer man på en liste lagt ut nede ved tavlen
 • finner man seg en plass i auditoriet, mest mulig skjermet fra andre studenter
 • innretter seg som best man kan med bøker og hjelpemidler
 • Ca klokken 10:20/10:25 deles eksamensoppgavene ut. De finnes i tre varianter: bokmål, nynorsk og engelsk. Studenten har selv ansvar for å få tak i rett variant. (Bokmålsversjonen blir fordelt oppover radene av studentene selv, mens tilstedeværende vakt går rundt med nynorsk- og engelskvarianten.

 • Oppgavene skal besvares ved avkryssing på det utdelte oppgavearket i det markerte rutediagrammet på arket. Kryss av for det svaralternativet du finner er rett. Ingen kommentarer eller utregninger eller andre skriblerier vil bli tatt hensyn til. Det eneste som teller er hva du har markert i rutediagrammet. (Reglene er nøyaktig som i fjor. Det hjelper altså ikke om du har ringet inn svaralternativet i oppgaveteksten, slik det er gjort i løsningsforslagene på nettet.)
 • Det er 10 oppgaver, hver med 5 svaralternativer. Bare ett svaralternativ er korrekt for hver oppgave.
 • Oppgavene krever normalt både tankearbeid og utregninger, så ta med kladdpapir!
 • Det gis ikke karakter for midtsemesterprøven, bare poeng. Du får ett poeng for korrekt svar og 0 poeng for galt svar. Disse poengene inngår senere i grunnlaget for sluttkarakteren i faget etter tidligere annonserte regler.
 • Husk å skrive på ditt studentnummer på oppgavearket. (Navnet ditt skal ikke stå på arket. Oppgavearket skal ikke signeres.)
 • Etter gjennomført prøve leveres oppgavearket til eksamensvakt nede ved tavlen, og man forlater salen stille og rolig med minst mulig forstyrrelse for de gjenværende studentene.
 • Klokken 12:00 er prøven over, og alle gjenværende studenter må levere sin besvarelse.

  Fasit blir lagt ut på hjemmesiden i løpet av samme dag. Dersom du vil kontrollere din besvarelse mot denne fasiten, må du selv sørge for å notere deg hva du har svart på de ulike oppgavene.

  OBS! Oppgavene er de samme for alle studentene, men de kommer ikke i samme rekkefølge. Det samme gjelder svaralternativene. Det er derfor ikke nok å notere oppgavenummer og svar-bokstav hvis du vil kontrollere poengsummen.

  OBS! Det er ingen grunn til å være nervøs. Ta det som en utfordring og en lek, og gjør så godt du kan. Det er for din skyld vi avholder en midtsemesterprøve!

  LYKKE TIL!  Redaktør: Instituttleder