Faginformasjon - IMF, NTNU: MA0003, 2005H

MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere

Faglærer: Cathrine V. Jensen
E-post: cathrije@math.ntnu.no
Sentralbygg II, 9. etasje, rom 902. Telefon (735)91693.
Treffetid: Onsdager 13 - 15, kontor 902, SB II

Øvingskoordinator:Haaken A. Moe, se info om øvinger
her.

Nyheter og beskjeder:

Siste nyheter først.

20.12: Sensurfristen er 21.12, karakterer skal være tilgjengelige etter dette, via administrasjonen.

01.12: Her er løsningsforslag til eksamen 30.11.2005(pdf-fil). Når det gjelder oppgave 6 på flervalgsdel var det dessverre en trykkfeil i svaret, manglet et ledd i en funksjon. Beklager dette, oppgaven blir strøket. Se ellers løsningsforslaget for detaljer om riktig løsning og hva som manglet! Opplysninger om når sensur er klar sensur kommer senere.

23/11: Eksamen avholdes onsdag 30.11 kl 09.00-13.00, se NTNU sin eksamensside for høsten 2005, her vil romplassering etc dukke opp noen dager før eksamen. Hjelpemidler er valgfri kalkulator samt inntil 5 sider hånd- eller maskinskrevne A4-ark (kan skrives på begge sider). Minner om siste rep. forelesning torsdag 24.11 kl 10.15, S2. Integrasjon og matriser/lineære ligningssystemer.

22/11: For de som ønsker å regne ekstra fram mot eksamen har jeg samlet tidligere eksamensoppgaver og lignende på en egen side. Der ligger det også fasit til noen av oppgavene. Ellers anbefales en titt på samleside for ekstramateriale for diverse utdrag av stoff fra pensum

-
Viktig: Sjekk at du står på listen dersom du har fått godkjent oppgave i retur. Rapporter feil snarest til foreleser. Har du spørsmål angående lista, ta kontakt med foreleser.

21/11: Repetisjonsforelesninger tirsdag 22.11 , vanlig tid og sted, samt torsdag 24/11 kl 10.15, aud. S2 . Ingen forelesning fredag. Vi går gjennom pensum, og ser bl.a. på eksamensoppgaver(pdf-fil) fra forrige eksamen.


Minner om treffetid 13-15 på onsdager (kontor 902), samt forelesning torsdag 17.11 kl.10.15 (S6).

14/11:
- Jeg har ikke fått tilbakemeldinger angående tidspunkt for forelesningsflytting, så da blir tirsdagsforelesningen 15/11 flyttet til torsdag 17/11 kl 10.15, auditorium S6 .
- Lagt ut 3 scannede notater om matriser og lineære avbildninger, se samleside for ekstramateriale.
- Oppgaver til siste ordnære øving (nr 12) er lagt ut på øvingssiden.

11/11: Oblig 2 leveres ut i dag, hent oppgaven din i 4. etasje som vanlig, sjekk om du har fått godkjent snarest i tilfelle du må levere nytt forsøk. Det kan se ut som en del får ikke godkjent delvis på grunn av manglende begrunnelse av svar/ingen mellomregning: det er f. eks. ikke tilstrekkelig å regne ut et bestemt integral bare med kalkulatoren, og skrive ned tallsvaret. Se forøvrig hva øvingslærer kommenterer ved retting.

OBS Etter noen henvendelser ser det ut til at det er bedre å ha forelesningen neste torsdag, 17/11 tidligere på dagen: Ny tid, nytt sted: kl. 10.15 i auditorium S6 , dersom det ikke blir større protester. Dersom ingen kommer med innspill i løpet av mandag blir dette tid og sted.

10/11:
OBS: Flytting av forelesning tirsdag 15/11: Forelesningen tirsdag 15/11 flyttes til torsdag 17/11 kl 12.15, auditorium S2 . Etter det jeg kan se skal dette tidspunktet være ledig for de fleste av dere, men det er greit å gi beskjed dersom tidspunktet er vanskelig i forhold til annen undervisning. Tar det opp på forelesning fredag.

9/11: Endring i treffetid 9/11: Beklager å måtte flytte treffetiden, men flytter den til torsdag 10/11 13-15 (samme tid), bare denne uken. Neste uke som vanlig. Er sannsynligvis tilbake på kontoret etter 14.15 i dag.

6/11: Lagt ut øvingsoppgaver til uke 11, se øvingssiden.

4/11: Setter opp treffetid de siste ukene før eksamen, er å finne på kontor 902 (9. etasje Sentralbygg II) onsdager 13 - 15. Det er lov å stille spørsmål ellers også, men disse tidene skal jeg være tilstede på kontoret.

27/10: Vi nærmer oss slutten på pensum fra Calculusboka, og kommer til å starte med kapittel 1.1 i den andre pensumboka, "Lineære ligninger og matriser" (utdrag ved Ole Enge, fra en bok av D.C. Lay) fredag 28. oktober.

Lagt ut notater om integrasjon på samleside for ekstramateriale. Et om ubestemte integraler og integrasjonsmetoder (substitusjon og delvis integrasjon), og et om bestemte integraler.

24/10: Fullstendig/endelig liste over hvem som har fått godkjent oblig 1 finner du nå på øvingssiden. Sjekk at du står der dersom du har fått din oblig godkjent, si fra om feil. Øving 9 for uke 44 også lagt ut på øvingssiden.

20/10: Obligatorisk oppgave 2 er lagt ut, innlevering fredag 4. november. Oppgaven finner du på øvingssiden. Se øvingsinfo for detaljer om innlevering/poststudenter etc. Husk å skrive fullstendige besvarelser, og redegjør for fremgangsmåte! Se instrukser på oppgaveark. Merk oppgaven med hvilken dag du er påmeldt øvingsgruppe.

- Her er fasit til midtsemesterprøven (pdf-fil): De fleste oppgavene kan gjøres på mer enn en måte, feks ved å teste alternativer dersom man har kontroll på begrepene i pensum. Husk at på eksamen og i innleveringer må man argumentere for svar og angi fremgangsmåte.

12/10: Alfabetisk liste over de som per 11/10 har fått godkjent obligatorisk oppgave 1 er nå lagt ut på øvingssiden. Dersom du har fått godkjent oblig 1 bør du sjekke at du er kommet med på lista, gi tilbakemelding om det er feil i lista. Minner ellers om at frist for å levere inn forbedret versjon av oblig 1 dersom du ikke fikk godkjent er mandag 17. oktober kl.14, samme innleveringshyller. Ta kontakt om du har spørsmål i den forbindelse.

10/10: Minner om at det ikke blir forelesning fredag 14. oktober, det avholdes da midtsemesterprøve, samme sted, se eksamensinfo for detaljer. Møt opp kl. 10! Husk legitimasjon. Siste frist for å si fra om du er innnvilget spesialordning er onsdag 12. oktober. Lagt ut ukeoppgaver for uke 42 på øvingssiden.

06/10: Scannet notat om eksponentialfunksjoner og logaritmer, lagt ut på samleside for ekstramateriale.

05/10: Vi har per 4.10 gått gjennom eksponentialfunksjoner og logaritmer, tilsvarende kap 4.2, og til midtsemesterprøven regner jeg at man bør kunne derivere eksponentialfunksjonen, samt naturlig logaritme (ln x) og funksjonsuttrykk der disse inngår.

Vi kommer nå til å gå gjennom en del pensum som ikke dekkes på videregående, samt en del om integrasjon, før vi begynner på stoff som er helt nytt, om lineære ligninger. Alle oppfordres, også de som føler at de har god bakgrunn fra videregående, til å gå mest mulig på regneøvingene, siden man da får tilbakemelding på om man er i stand til å løse oppgavene på tilstrekkelig måte.

29/9: Scannet inn forelesningsnotater om derivasjonsregler, samt funksjonsdrøfting, lagt ut på samleside for ekstramateriale.

Om midtsemesterprøven: Dersom du har fått innvilget spesialordning med ekstra hjelpemidler evt ekstra tid på eksamen gir det deg rett til samme hjelpemidler på midtsemesterprøven, her betyr ekstra tid 30 minutter. Dersom du er innvilget slik ordning og har tenkt å ta midtsemesterprøven ber vi deg melde fra til foreleser så snart som mulig, senest onsdag 12. oktober, for tilrettelegging. Se ellers eksamensinfo for info om tid, sted og regler.

28/9: Det nærmer seg innlevering av obligatorisk øving 1, viktig melding til fjernstudenter som leverer per epost/post: Ingen får elektronisk tilbakemelding, leverer du elektronisk blir oppgaven rettet av øvingslærer, og dersom du ikke er registrert med postaddresse for retur av oppgaven blir papirutgaven rettet og lagt i utleveringshylle. Merk uansett av i epost om du vil ha den tilsendt per post. Se øvingsinfo for detaljer.

Om godkjenning: Oppgavene blir rettet og levert ut etter en uke, er oppgaven din ikke godkjent er fristen for å levere forbedret utgave mandag 17. oktober kl. 14.

26/9: Midsemesterprøven fra forrige semester er nå lagt ut på samleside for ekstramateriale, med kommentarer til noen av oppgavene i forhold til hvor langt vi har kommet i pensum. Anbefaler at dere tar en titt på prøven og regner gjennom flest mulig oppgaver.
- Nye ukeoppgaver (uke 40) lagt ut på øvingssiden.

19/9: Det hender at jeg scanner inn deler av forelesningsnotater eller legge ut annet materiale, heretter samles dette på samleside for ekstramateriale. Lagt ut noe nytt i dag, bl.a. om sinus og cosinus. Øvinger for neste uke opå øvingssidene.

14/9: Om innlevering av obligatorisk oppgave for fjern-/poststudenter, se under øvingsinfo.

13/9: Første obligatoriske oppgave er lagt ut, innlevering fredag 30. september. Oppgaven finner du på øvingssiden.
9/9: Utvidet notat om funksjoner (for "dummies") med potensfunksjoner, her er nyeste versjon notat, oppdatert 09.09 (pdf-fil).
Oppgaver til øving 3, uke 38, er lagt ut på øvingssider.
6/9: Midtsemesterprøve blir avholdt fredag 14. oktober kl. 10.15-12.

Om oppstart:

Dette kurset er ment å bygge på 2 MX, dersom du har en annen bakgrunn kan du likevel følge kurset, da mye av dette stoffet dukker opp igjen og repeteres her, i en litt annen form. Stoff fra videregående vil gå igjen i kurset, og det er en fordel å ha fordypning i matematikk. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål til nivået/fremdriften i kurset kan du ta kontakt. I starten blir det en del introduksjon av notasjon og begreper, før vi etterhvert går videre med eksempler og anvendelser. Det er først når du har begynt å regne oppgaver at du får en ide om hva du har fått med deg.

Øvinger starter fra og med mandag 5. september, finn tidspunkt og rom for din gruppe her. Det anbefales at dere regner mye oppgaver som en god start etter sommeren, for å få på plass sentrale begreper og notasjon! Særlig de som føler behov for repetisjon bør regne mest mulig oppgaver.

Nyttig notat: Her er et lite notat om de vanligste funksjonsuttrykkene som dukker opp fra og med oppstart, ment som en veldig kort repetisjon/nødhjelp. Lagt til avsnitt om absoluttverdi- og kvadratrotfunksjoner 26.08, samt potensfunksjoner 09.09 notat, oppdatert 09.09 (pdf-fil)

Ekstra: har scannet inn litt av forelesningsnotater fra første uke: notat1 (pdf-fil) (notasjon mengder, funksjonsbegrep, grafer) samt: Kortfattet om periodiske funksjoner, definisjonen av sinus og cosinus, og vinkler/radianer: notat2 (pdf-fil). Det siste kan sees i tillegg til notatet om trigonometriske funksjoner(linket fra pensumliste).

Om kurset

Kursbeskrivelse, studiehåndbok (pdf-fil)

Eksamen

Eksamensdato er 30. november 2005. Eksamen er 4 timer skriftlig.
Tillate hjelpemidler: valgfri kalkulator og 5 håndskrevne eller maskinskrevne A4-ark med egne notater. (Kan skrives på begge sider.)

Det vil bli gitt to obligatoriske øvinger. Du må ha dem godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Midtsemesterprøve blir avholdt fredag 14. oktober kl. 10.15 - 12, samme tid som forelesningen vanligvis holdes. Den blir avholdt på samme sted som forelesningen vanligvis holdes, auditorium S2. Møt opp i tide! Det blir vanlig ordning med vakter på prøven, og for at man skal få fulle 1 time og 45 minutter til prøven må alle være klare på plassen sin senest kl. 10.15, så oppmøte settes til kl.10! Ta med studiekort som legitimasjon!

Prøven består av flervalgsoppgaver, med avkrysningsskjema på oppgavearket. Det er bare ett riktig svar på hver oppgave, null poeng dersom du krysser av mer enn ett svar på en oppgave. Skriv tydelig, kladd på eget ark.

Tillatte hjelpemidler: Valgfri kalkulator og 3 håndskrevne eller maskinskrevne A4-ark med egne notater. (Kan skrives på begge sider.)

Midtsemesterprøven teller 20 % av sluttkarakteren (eksamen teller 80 %), men bare hvis dette er til fordel for kandidaten. Hvis en ikke møter til midtsemesterprøven, teller bare eksamen.

Lærebøker

M. L. Bittinger: Calculus and Its Applications, 8. utgave.
Lineære Ligninger og Matriser. Utvalg ved Ole Enge fra boken: LinearAlgebra and its Applications, 3. utg., av D. C. Lay.
Tapir selger disse to bøkene samlet i en pakke.

Foreløpig pensumliste

Stoff fra Bittingers bok: Her finner du en oversikt over innholdet i de forskjellige kapitlene i Bittinger, sammendrag, pdf-fil

Stoff fra Lays bok (om lineære ligninger):
 • Lineære ligninger 1.1 side 2-13
 • Lineære ligninger 1.2 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.3 side 28-34
 • Lineære ligninger 1.4 side 40-42 til og med Teorem 3 og Computation of Ax side 44-45
 • Lineære ligninger 1.6 side 57-65
 • Lineære ligninger 1.7 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.8 side 73-82
 • Lineære ligninger 1.9 (til og med tabell 4 på side side 87)
 • Lineære ligninger 1.10 er lesestoff
 • Lineære ligninger 2.1 side 107-118
 • Lineære ligninger 2.2 side 118-120 til og med Teorem 5
 • Lineære ligninger 2.7 (side 158-161)

Forelesninger

Link til timeplan her: Timeplan

Forelesningene starter tirsdag 23. august 2005. Det er forelesninger

 • Tirsdag 12.15–14.00, auditorium S3, og
 • Fredag 10.15–12.00, auditorium S2.

Her er foreløpig forelesningsplan for høsten, den vil oppdateres fortløpende, så følg med utover i semesteret.

Øvinger

Øvingskoordinator:Haaken A. Moe, epost: haakenan (a) stud.math.ntnu.no
Spørsmål angående påmelding til grupper, bytte av gruppe og detaljer om innlevering rettes til øvingskoordinator.

Dere vil bli delt inn i grupper, med fast ukentlig øvingsveiledning, to timer per uke. Påmelding på ulike grupper kan gjøres på forelesningene i løpet av de første to ukene. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd.
Å regne oppgaver er det absolutt viktigste for å lære pensum, målet for kurset er at dere skal bli i stand til å løse ulike problemer og oppgaver.


Alle oppgaver, vanlige ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver publiseres på øvingssiden, sammen med informasjon rundt innleveringer.

Om obligatoriske innleveringer:
I to av ukene i høst er det innlevering av obligatorisk øving, den første i siste halvdel av september.

Fjern-/poststudenter: Du kan levere per epost eller vanlig post. For å levere må du være registrert på en gruppe, det kan du gjøre hos øvingskoordinator Haaken A. Moe, se epost lenger opp. Dersom du leverer på epost sender du eposten til øvingslæreren til den gruppa du er registrert på, da må du huske oppgi adresse du vil ha returnert rettet oppgave til!

Du må ha fått godkjent begge obligatoriske øvinger for å få gå opp til eksamen. Oppgaver og info om innleveringsdato/sted blir annonsert tydelig minst to uker på forhånd. Merk besvarelsene med MA0003, øvingsgruppe og navn. Dette er viktig, for å unngå komplikasjoner.