MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere, våren 2005

[Nyheter og viktig informasjon] [Tid og sted] [Om kurset] [Pensumliste] [Øvingsoppgaver]
[Obligatoriske øvinger][Tidligere eksamensoppgaver][Øvingsgrupper] [Ordlister] [Linker]


Eksamen i MA0003 9. juni 2005: Sensur: 30. juni.

Følgende karakterskala kommer til å bli brukt:
86-100% = A,
71-85% = B,
61-70% = C,
51-60% = D,
38-50% = E,
0-37% = ikke bestått (stryk)
Igjen minnes det om at midtsemesterprøven kan trekke karakteren opp, men ikke ned.


Tid, sted og mange andre ting angående eksamen finner dere under:
http://www.ntnu.no/eksamen/
Ekstra "spørretimer" før eksamen:
I tillegg til gruppeøvingene (se planen nedenfor) blir det ekstra "spørretimer" før eksamen. Timene holdes mandag 6. og tirsdag 7. juni, klokken 14-17 i auditorium R7.
Ellers vil jeg minne om at jeg (Ole Jacob) er på kontoret (rom 524 i sentralbygg 2) hver dag fra 13-14 for å svare på spørsmål (utenom disse tidspunktene er det bare å stikke innom, men jeg kan ikke garantere at jeg er der da.)
Gruppeøvinger frem mot eksamen:
Her er en liste over tidspunkter og steder for gruppeøvingene frem mot eksamen. Merk at vi ikke alltid kan bruke de samme rommene som vi har pleid å bruke.

Uke 19: som vanlig

Uke 20:

 • Torsdag 19/5, 12.15-14.00i R20 og R60
Uke 21:
 • Mandag 23/5, 12.15-14.00 i R73
 • Tirsdag 24/5, 10.15-12.00 i R20 og R73
 • Torsdag 26/5, 12.15-14.00 i R20 og R60
Uke 22:
 • Mandag 30/5, 12.15-14.00 i R20
 • Tirsdag 31/5, 10.15-12.00 i R20 og R30

Under oversikten over forelesningene kan dere finne oppgaver som er relevante for hvert enkelt avsnitt i bøkene. NB: de fleste av disse oppgavene har vært på eller kommer på øvinger.


Faglærer: Ole Jacob Broch <olejacb@math.ntnu.no>, rom 524, 5. etasje, Sentralbygg 2. Telefon: (735) 502 56.

Tid og sted

Forelesninger: Tirsdag, 14.15-16.15 i R2 og torsdag, 14.15-16.00 i R7. Første gang: Tirsdag 11. januar klokken 14.15 i R2.
Her er den foreløpige forelesningsplanen og en mer detaljert oversikt over forelesningene (her kan dere også finne noen forslag til oppgaver). Transparenter fra forelesningene (i pdf-format).
Foreløpig pensumliste.

Øvinger:
Mandag 12.15-14.00, R73
Tirsdag 10.15-12.00, R20
Tirsdag 10.15-12.00, R73
Torsdag 12.15-14.00, R20
Torsdag 12.15-14.00, R60

Første gang: Øvingene holdes første gang i uke 4. Øvingsoppgavene finner du her.

Trefftid: Mandag 10-11, rom 524 i 5. etasje i Sentralbyg 2. Ellers: bare stikk innom og spør, eller send e-post til <olejacb@math.ntnu.no>. Det er fint om du skriver "MA0003" i tittelen. Du kan også snakke med noen i referansegruppen hvis du ønsker å ta opp ting som har med forelesningene og undervisningen for øvrig å gjøre.

Om kurset

Emnebeskrivelsen kan du finne i dette utdraget fra studiehåndboken.

Eksamen

Midtsemesterprøve: Teller 20% av den totale vurderingen, men kun i positiv retning.
Her er detaljinformasjon om midtsemesterprøven:

 • Tidspunkt: Torsdag 10. mars, kl. 14.15-16.15.
 • Sted: Auditorium S3 (NB: merk stedet!)
 • Tillatte hjelpemidler: valgfri kalkulator og 3 håndskrevne eller maskinskrevne A4-ark med egne notater. (Kan skrives på begge sider.)
 • Pensum til midtsemesterprøven. Pensum til midtsemesterprøven blir det stoffet vi har gjennomgått på forelesningene til og med uke 8. Med andre ord:
  • Kapittel 1.1-1.5 + notat om trigonometri
  • Kapittel 2.1-2.9
  • Kapittel 3.1-3.5
  • Kapittel 4.1-4.5
 • Eksamensform: flervalgsoppgaver ("multiple choice").
 • Fasit og løsningsforslag til midtsemesterprøven.

Avsluttende eksamen i emnet avholdes torsdag 9. juni, over fire (4) timer. Den avsluttende eksamenen utgjør 80% av vurderingen i emnet. Tillatte hjelpemidler: valgfri kalkulator og 5 håndskrevne eller maskinskrevne A4-ark med egne notater. (Kan skrives på begge sider.)
For å få ta eksamen må alle få godkjent to obligatoriske øvinger.

Tidligere eksamensoppgaver

Obligatoriske øvinger

Obligatorisk innlevering 1 er nå klar. Husk at innleveringsfristen er fredag 25. februar, klokken 15. Det blir veiledning til denne øvingen i uke 8. Det er innleveringshyller i 4. etasje i Sentralbygg 2. Hyllene er merket MA0003 inn/ut.
Obligatorisk innlevering 2 skal leveres innen freag 29. april kl. 15.00 (uke 17), samme sted som sist.

Lærebøker

M. L. Bittinger: Calculus and Its Applications, 8. utgave.
Lineære Ligninger og Matriser. Utvalg ved Ole Enge fra boken: LinearAlgebra and its Applications, 3. utg., av D. C. Lay.Endelig pensumliste

Her er den endelig pensumlisten våren 2005.

Stoff fra Bittingers bok: Stoff fra Lays bok (om lineære ligninger):
 • Lineære ligninger 1.1 side 2-13
 • Lineære ligninger 1.2 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.3 side 28-34
 • Lineære ligninger 1.4 side 40-42 til og med Teorem 3 og Computation of Ax side 44-45
 • Lineære ligninger 1.6 side 57-65
 • Lineære ligninger 1.7 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.8 side 73-82
 • Lineære ligninger 1.9 (til og med tabell 4 på side side 87)
 • Lineære ligninger 1.10 er lesestoff
 • Lineære ligninger 2.1 side 107-118
 • Lineære ligninger 2.2 side 118-120 til og med Teorem 5
 • Lineære ligninger 2.7 (side 158-161)

Ordlister

Engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over noen mye brukte matematiske uttrykk.
Engelsk-norsk ordliste over endel av de mest brukte begrepene i forbindelse med lineære ligninger, matriser og vektorer

Nyheter og viktig informasjon

Her kommer informasjon etterhvert. De siste nyhetene kommer først.


23/5: Her er fasit til flervalgsdelen av eksamen høsten 2004. Jeg beklager at dette kommer litt sent.

23/5: Ekstra "spørretimer" før eksamen:
I tillegg til gruppeøvingene (se planen nedenfor) blir det ekstra "spørretimer" før eksamen. Timene holdes mandag 6. og tirsdag 7. juni, klokken 14-17 i auditorium R7.
Ellers vil jeg minne om at jeg (Ole Jacob) er på kontoret (rom 524 i sentralbygg 2) hver dag fra 13-14 for å svare på spørsmål (utenom disse tidspunktene er det bare å stikke innom, men jeg kan ikke garantere at jeg er der da.)

12/5:Den endelige pensumlisten er klar!

11/5: Gruppeøvinger frem mot eksamen:
Her er en liste over tidspunkter og steder for gruppeøvingene frem mot eksamen. Merk at vi ikke alltid kan bruke de samme rommene som vi har pleid å bruke.

Uke 19: som vanlig
Uke 20:

 • Torsdag 19/5, 12.15-14.00i R20 og R60
Uke 21:
 • Mandag 23/5, 12.15-14.00 i R73
 • Tirsdag 24/5, 10.15-12.00 i R20 og R73
 • Torsdag 26/5, 12.15-14.00 i R20 og R60
Uke 22:
 • Mandag 30/5, 12.15-14.00 i R20
 • Tirsdag 31/5, 10.15-12.00 i R20 og R30

29/4:Her er fasit til noen av oppgavene fra boken om Lineære ligninger (Lay)

29/4:I ukene 18 og 19 går øvingene som normalt (bortsett fra at torsdag 5. mai er fridag). De som har øvinger på torsdager får gå på øvinger på mandag eller tirsdag i neste uke i stedet. Oppgaver til øvingene finner dere lenger nede på siden!
29/4:På tirsdag 3/5 kommer vi til å gjennomgå eksamen fra våren 2004 på forelesningen. Prøv å gjøre oppgavesettet på forhånd! Vi fortsetter med eksamen fra høsten 2004, og gjør det vi ikke får tid til på tirsdag 10/5.
19/4:Jeg har laget en engelsk-norsk ordliste over endel av de mest brukte begrepene i forbindelse med lineære ligninger, matriser og vektorer. Jeg skal oppdatere den etterhvert. Kom gjerne med forslag til ord som bør være med.
11/4: Her er en henvisning til en engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over noen mye brukte matematiske uttrykk.
8/4:Du kan finne tidligere eksamensoppgaver under tidligere eksamensoppgaver.
15/3: Her er fasit og løsningsforslag til midtsemesterprøven.
11/3: Resultatene fra midtsemesterprøven er klare; se her.
10/3: Resultatene fra midtsemesterprøven skal være klare i løpet av mandag. Jeg skal også (muligens noe senere) legge ut et "løsningsforslag" til midtsemesterprøven.
28/2: Det BLIR gruppeøvinger i uke 9 ("denne" uken), men ikke i uke 10. I tillegg kommer jeg til å stille opp i auditoriet til de vanlige forelesningstidpunktene for å svare på evt. spørsmål.
21/2: Jeg har oppdatert notatet om trigonometriske og periodiske funksjoner. Det hadde sneket seg inn noen feil i tabellene for sinus- og cosinusverdier. I tillegg har jeg tatt med grafen til tan(x).
21/2: Angående midtsemesterprøven: Merk at prøven skal holdes i S3. Pensum til prøven blir det stoffet som er gjennomgått på forelesningene til og med uke 8. Når det gjelder anbefalte oppgaver, så vil jeg henvise til øvingene. Øvingsoppgaver til kapittel 4 kan dere finne under øving 5, uke 11. For øvrig vil jeg anbefale dere å regne så mange oppgaver som mulig. Det er den eneste måten å bli fortrolig med stoffet på.
17/2: Det er innleverings og utleveringshyller for de obligatoriske øvingene i 4. etasje i Sentralbygg 2. Hyllene er merket med MA0003 inn/ut, og de står omtrent rett foran deg når du kommer ut av heisen.
14/2: Jeg har lagt ut transparenter fra forelesningene. (De ligger på siden med detaljert oversikt over forelesningene.) Dette notatet kommer til å bli oppdatert fortløpende, så kikk på det med jevne mellomrom.
9/2: Obligatorisk innlevering 1 er nå klar. Husk at innleveringsfristen er fredag 25. februar, klokken 15. Vi skal sette opp innleveringsbokser utenfor ekspedisjonskontoret til institutt for matematiske fag.
20/1: Her er et notat om trigonometriske og periodiske funksjoner. Dette er en del av pensum, og blir gjennomgått på forelesningen 20/1. (Beklager at det kommer litt i seneste laget!)
19/1: Oversikt over hvem som skal gå på hvilken gruppe, finnner dere langt ned på denne siden.
18/1: Midtsemesterprøven blir på torsdag den 10. mars (i uke 10).
12/1: I ukene 4 og 5 får dere vikar!
12/1: Under "Øvingsoppgaver" har jeg lagt ut det første oppgavesettet. Det blir veiledning til dette settet i uke 4.

Øvingsoppgaver

Øving 1 (Uke 4)

Oppgaver fra læreboken:

 • 1.1 (s13): Oppgavene 5, 8, 13, 18, 19
 • 1.2 (s25-27): Oppgavene 1 - 14, 31 - 40, 49, 51
 • 1.3 (s37-39): Oppgavene 1 - 8, 31 - 34, 41
 • 1.4 (s51-55): Oppgavene 8, 9, 13, 19, 25, 33, 63

Øving 2 (Uke 5)

Oppgaver fra læreboken:

 • 1.5 (s71): Oppgave 1, 5, 12, 18, 26, 33
 • 2.1 (s104-105): Oppgavene 1 - 4, 5, 11, 12

I tillegg alle oppgavene i tilknytning til trigonometriske funksjoner.

Øving 3 (Uke 6)

Oppgaver fra læreboken:

 • 2.2 (s111-112): Oppgave 4, 8, 13, 19, 28
 • 2.3 (s119-121): Oppgave 1, 7, 21, 27
 • 2.4 (s135-136): Oppgave 1, 7, 13, 15, 23, 32, 34

Øving 4 (Uke 7)

Oppgaver fra læreboken:

 • 2.5 (s146-147): Oppgave 1, 4, 5, 8, 13, 35, 37, 45, 53
 • 2.6 (s153-157): Oppgave 1, 9, 17, 26
 • 2.7 (s162-165): Oppgave 1, 3, 6, 10, 16, 23, 26, 88, 102, 110

Øving 5 (Uke 8)

Obligatorisk innlevering 1. Alle oppgavene skal gjøres, også eksamensoppgaven.
Husk at innleveringsfristen er fredag 25. februar.

Øving 6 (Uke 11)

Oppgaver fra læreboken:

 • 4.1 (s299-300) Oppgave 7, 9, 17, 27, 35, 59
 • 4.2 (s315-316) Oppgave 50, 58, 60, 61, 71
 • 4.3 (s328-331) Oppgave 6, 10, 33, 39
 • 4.4 (s340-343) Oppgave 2, 17, 23, 27, 38
 • 4.5 (s348-350) Oppgave 1, 2, 7, 9, 11, 21

Øving 7 (Uke 14)

Oppgaver fra læreboken:

 • 5.1 (s371-373) Oppgave 1, 5, 7, 11, 19, 29, 32, 36, 52
 • 5.2 (s385-387) Oppgave 1, 4, 8, 15, 18, 40, 41, 43, 57, 65
 • 5.3 (s395-400) Oppgave 1, 23, 34, 37, 38
 • 5.4 (s406-407) Oppgave 1, 3, 11, 16, 25
 • 5.5 (s412-414) Oppgave 1, 3, 10, 13, 21, 23, 35, 47
 • 5.6 (s420-421) Oppgave 1, 3, 6, 9, 14, 19, 29, 35, 40

Øving 8 (Uke 15)

Oppgaver fra læreboken:

 • 6.2 (s446-448): oppgave 1, 24, 27, 29
 • 6.3 (s452-453) Oppgave 1, 3, 9, 22, 25. Ekstra: 48
 • 6.6 (s480) Oppgave 1, 2, 5, 13, 17
 • 6.7 (s487-489) Oppgave 1, 3, 7, 9, 11, 15, 23

Øving 9 (Uke 16)

Oppgaver fra læreboken (om lineære ligninger):

 • Avsn. 1.1 s.11-13: Oppgave 1, 5, 8, 23, 25
 • 1.3 s.37-40: Oppgave 1, 6, 23 a-d
 • 1.4 s.47-49: Oppgave 1, 2, 3

Øving 10 (Uke 17)

Obligatorisk innlevering 2. Alle oppgavene skal gjøres.
Husk at innleveringsfristen er fredag 29. april.

Øving 11 (Uke 18)

1.6: oppg. 11, s. 64
1.8: oppg. 1, 2, 3, 4
1.8: oppg. 13-16 (for å beskrive "geometrisk" effekten av transformasjonen er det lurt å se på hva som skjer med enhetskvadratet)
1.9: oppg. 5, 6, 8, 9 (hvis terminologien i oppgaveteksten virker kryptisk, spør!)
2.1: 1, 2, 3 (I_2 er 2x2-identitetsmatrisen), 5, 6, 7 8, 10
2.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2.7: 1, 2
Dette er ganske mange oppgaver. Spre dem utover til øvingen i uke 19. Husk også på at dette kan brukes som øvingsoppgaver for tiden fremover mot eksamen.

Øving 12 (Uke 19)

Her er noen ekstra øvingsoppgaver (fra Bittinger):
Integrasjonsteknikker: Prøv å regne flest mulig oppgaver fra kapittel 5.5 og 5.6 (i Bittinger). Noen forslag:
Avsn. 5.5: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 31
Avsn. 5.6: 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 21 23, 31, 32, 33
Areal og bestemt integral:
Avsn. 5.4: 2, 4, 5, 7, 9, 23
Volum:
Avsn. 6.6: 3, 4, 7, 9, 11, 15, 19
Differensialligninger:
Avsn. 6.7: 2, 4, 5, 8, 10, 13, 17, 19, 35, 27
Generelt tips: Det kan være lurt å se over eller regne gjennom oppgavene fra de tidligere øvingene, da får du bedre oversikt over pensum.

NB: Her er fasit til noen av oppgavene fra boken om Lineære ligninger (Lay).

Noen linker

Studiehåndboken (matematikk)
Faginformasjon IDI
Faginformasjon IMF
Studieinformasjon
Undervisningskatalog, våren 2005
Engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over noen mye brukte matematiske uttrykk.

Engelsk-norsk ordliste over endel av de mest brukte begrepene i forbindelse med lineære ligninger, matriser og vektorer