Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Faginformasjon - IMF, NTNU: MA0003, 2006H

MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere

Faglærer: Bente Østigård
Øvingslærer: Reza Zarabi, se info om øvinger
her.

Om oppstart:

Dette kurset er ment å bygge på 2 MX, dersom du har en annen bakgrunn kan du likevel følge kurset, da mye av dette stoffet dukker opp igjen og repeteres her, i en litt annen form. Stoff fra videregående vil gå igjen i kurset, og det er en fordel å ha fordypning i matematikk. I starten blir det en del introduksjon av notasjon og begreper, før vi etterhvert går videre med eksempler og anvendelser. Det er først når du har begynt å regne oppgaver at du får en ide om hva du har fått med deg.

Øvingene starter fra og med mandag 28. august, finn tidspunkt og rom for din gruppe her. Det anbefales at dere regner mye oppgaver som en god start etter sommeren, for å få på plass sentrale begreper og notasjon! Særlig de som føler behov for repetisjon bør regne mest mulig oppgaver.

Nyttig notat: Her er et lite notat om de vanligste funksjonsuttrykkene som dukker opp fra og med oppstart, ment som en veldig kort repetisjon/nødhjelp, Repetisjonsnotat.

Ekstra: Her er et notat om mengder, funksjonsbegrep og grafer: notat1, (pdf-fil) samt et kortfattet notat om periodiske funksjoner, definisjonen av sinus og cosinus, og vinkler/radianer: notat2 (pdf-fil).

Bekjeder:

 • Hjelpemidler til eksamen: Kalkulator, og 5 skrevne ark (størrelse A4) - sammenstifta. (det er lov å skrive på begge sider av arkene).
 • KONSULTASJONSTIMER: Her er en oversikt over konsultasjonstimer før eksamen, Konsultasjoner.
 • KONSULTASJON IMORGEN: Det blir konsultasjon i morgen - Onsdag 29. november kl. 10-12 Rom 604, Sentralbygg II.
 • Obl. innlevering 3 er lagt ut. Innleveringsfrist er fredag 24.nov kl.12.15.
 • Merk: Pga av en feil ble det igår (08.10.06) lagt ut feil øving 11, men dette er no rettet opp, beklager feilen. Både øving 11 og øving 12 (siste øvingen) er lagt ut nå under Øvinger. Siste obligatoriske innlevering samt informasjon om konsultasjoner med faglærer blir lagt ut snart på hjemmesiden.
 • Tips til obligatorisk øving 2: Linken viser hvordan en vha delbrøkoppspalting kan løse oppgaven med logistisk vekst, Logistisk vekst .
 • Oppgavetekst til midtsemesterprøve og sensurliste: Midtsemesteroppgave og Sensur.
 • Tips til oppgave 4 på Obligatorisk innlevering 2 (om delbrøkoppspalting): Bruk av delbrøkoppspaltning i løsning av enkelte integral.
 • Obligatorisk innlevering 2 er lagt nå ut under Øvinger. Frist for innlevering er tirsdag 31. oktober kl. 12.15. Merk: Obligatorisk øving 2 inneholder en differensialligningsoppgave. Det blir gjennomgått nå på onsdag og neste mandag.
 • Påminnelse om midtesemesterprøve: Midtsemesterprøven er onsdag 11. oktober 2006 kl. 10.15 - 12.00 på Rom S3, SBII.
 • Notat om polynomdivisjon: Her er et notat med et eksempel og noen oppgaver med polynomdivisjon, Polynomdivisjon.
 • Midtsemesterprøve: Midtsemesterprøven er onsdag 11. oktober 2006, kl. 10.15-12.00 Rom S3 (i Sentralbygget). Hjelpemidler: Kalkulator og 5 ark med notater.
 • Godkjenning av obligatoriske øvinger: For å få godkjent obligatorisk øving bør studenten ha levert en "hederlig" innsats på minst halvparten av oppgavene. Hvis studenten ikke får godkjent obl. øving, vil student-assistentene skrive en kort tilbakemelding til studenten. Studenten får da noe tips om hva han/hun kan forbedre til andre forsøk. Hvis studenten har behov for ytterligere veiledning, så oppfordres dere til å ta kontakt med faglærer.
 • Obligatorisk innlevering 1 er lagt nå ut under Øvinger. Frist for innlevering er mandag 25. september kl. 12.15.
 • Konsultasjon med faglærer mandag 18. september kl. 9-10 er flyttet til onsdag 20. september kl. 9-10 (rom 748).
 • Det er 3 obligatoriske innleveringer i faget. Presisering: Disse øvingene vil bli lagt ut etterhvert og veiledning til disse innleveringene er i de samme ukene som veiledning til øving 4, 8 og 12.
 • For konsultasjon med faglærer Bente Østigård kan dere besøke henne mandager kl. 9.00-10.00, rom 748 (7.etg, rom 48, SB2) men dette rommet skal bare brukes foreløpig. Etterhvert kan dere møte faglærer i rom 604 (6.etg, rom 04, SB2) til samme tidspunkt.

Om kurset

Kursbeskrivelse, studiehåndbok (pdf-fil)

Eksamen

Eksamensdato er 13. desember 2006. Eksamen er 4 timer skriftlig. Informasjon om tillatte hjelpemidler til eksamen kommer senere.

Lærebøker

M. L. Bittinger: Calculus and Its Applications, 8. utgave.
Lineære Ligninger og Matriser. Utvalg ved Ole Enge fra boken: LinearAlgebra and its Applications, 3. utg., av D. C. Lay.

Foreløpig pensumliste

Pensumlista nedenfor er den fra ifjor og denne vil være veldig lik pensumlista for i år. Eventuelle endringer kan bli gjort i løpet av semesteret.

Stoff fra Bittingers bok: Her finner du en oversikt over innholdet i de forskjellige kapitlene i Bittinger, sammendrag, pdf-fil.

Stoff fra Lays bok (om lineære ligninger):
 • Lineære ligninger 1.1 side 2-13
 • Lineære ligninger 1.2 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.3 side 28-34
 • Lineære ligninger 1.4 side 40-42 til og med Teorem 3 og Computation of Ax side 44-45
 • Lineære ligninger 1.6 side 57-65
 • Lineære ligninger 1.7 er lesestoff
 • Lineære ligninger 1.8 side 73-82
 • Lineære ligninger 1.9 (til og med tabell 4 på side side 87)
 • Lineære ligninger 1.10 er lesestoff
 • Lineære ligninger 2.1 side 107-118
 • Lineære ligninger 2.2 side 118-120 til og med Teorem 5
 • Lineære ligninger 2.7 (side 158-161)

Forelesninger

Link til timeplan her: Timeplan

Forelesningene starter mandag 21. august 2006. Det er forelesninger

 • Mandag 12.15–14.00, auditorium S2, og
 • Onsdag 10.15–12.00, auditorium S3.

Her er foreløpig forelesningsplan for høsten, den vil oppdateres fortløpende, så følg med utover i semesteret.

Uke nummer Kapittel Merk
341.1-1.4  
351.5 + trigonometriske funksjoner
2.1
 
362.2-2.5  
372.6-3.1  
38
3.1-3.5
 
394.1-4.3  
404.3-4.5
415.1-5.4  
425.5 og 5.6
436.2-6.3, 6.6-6.7  
44Lineære ligninger 1.1
Lineære ligninger 1.3 og 1.4
sidene 2-13
s.28-34, 40-42 og 44-45

45Lineære ligninger: 1.4 og 1.6
LL 1.8 og 1.9
 
46LL 2.1 og 2.2
LL 2.7

47
og utover
Repetisjon,
tidligere eksamensoppgaver

Eksamen 13.12

Det er lurt å lese gjennom stoffet til en forelesning på forhånd, for å få mest mulig ut av forelesningene.

Øvinger

Øvingslærer: Reza Zarabi, epost: zarabi@stud.ntnu.no.
Spørsmål angående påmelding til grupper, bytte av gruppe og detaljer om innlevering rettes til øvingslærer.

Dere vil bli delt inn i grupper, med fast ukentlig øvingsveiledning, to timer per uke. Påmelding på ulike grupper kan gjøres på forelesningene i løpet av de første to ukene. Regn flest mulig av oppgavene på forhånd.
Å regne oppgaver er det absolutt viktigste for å lære pensum, målet for kurset er at dere skal bli i stand til å løse ulike problemer og oppgaver.

De ukentlige øvingene er frivillige men det anbefales sterkt både å gjøre øvingene og levere dem inn til retting for best mulig trening. Det vil bli gitt 3-4 obligatoriske øvinger i løpet av semesteret. Informasjon om dette samt en midtsemesterprøve (frivillig) kommer senere. Du må ha de obligatoriske øvingene godkjent for å kunne gå opp til eksamen, mens midtsemesterprøven teller 20% av sluttkarakteren, men bare hvis dette er til fordel for kandidaten..

Generelt om innlevering: Oppgavene leveres i innleveringsbokser i 3. etasje, Sentralbygg 2. Det er rett opp trappa fra datasalene i 2. etasje i enden av stripa som er næremst hovedbygget. Der er det satt opp hyller for inn- og utlevering av oppgaver. De er merket med kurskode MA0003, navnet på studassen for din gruppe samt gruppetidspunkt. Merk oppgaven med ditt navn, kurskode MA0003 og hvilken gruppe du tilhører (navnet på studassen din)! Utleveringshyller på samme sted, der henter du oppgaven etter retting. Det er også mulig å levere direkte til øvingslærer under øvingstimen. Øvingene vil bli lagt ut senest i løpet av uka før det er veiledning slik at dere får tid til å begynne på øvingen, og får mest mulig ut av veiledningstimene.

Innleveringsfrist for øvingene er mandag kl. 12:15 uka etter veiledningstimen for øvinga. Øvingene starter uke 35, fra og med mandag 28.august:

Uke 35, øving 1: Øving 1.

Uke 36, øving 2: Øving 2.

Uke 37, øving 3: Øving 3.

Uke 38, øving 4: Øving 4, og Obligatorisk innlevering 1.

Uke 39, øving 5: Øving 5.

Uke 40, øving 6: Øving 6.

Uke 41, øving 7: Øving 7.

Uke 42, øving 8: Øving 8.

Uke 43, øving 9: Øving 9, og Obligatorisk innlevering 2.

Uke 44, øving 10: Øving 10.

Uke 45, øving 11: Øving 11.

Uke 46, øving 12: Øving 12, og Obligatorisk innlevering 3.Redaktør: Instituttleder   Kontaktadresse: Webmaster   Sist oppdatert: 2006-08-27