MA0003 (Brukerkurs i matematikk for informatikere), høst 2007

Nyheter (nyeste øverst)
2. januar: Eksamensbesvarelsene er rettet og der var en del tankevekkende å notere seg. Strykprosenten er 30 og det er litt høyt men ikke uvanlig. En relativt stor del har fått A og det er gledelig. Mindre gledelig er det at mange som har klart seg bra må midtsemesterprøven står, men med ræva rett over vannskorpen. over ti prosent av samtlige strøk egentlig på eksamen men klatrer til en E på grunn av midtsemesterprøven. Dette tyder på en og bare en ting; nemlig at mange bare har den intensjonen å stå med minnst mulig innsats. Jeg forstår ikke at noen som får nesten A på midtsemesteren kan synes det er tilfredsstillende å levere en stryk-besvarelse på eksamen og værte fornøyd med en E. Uansett var dette sett under ett bedre enn fryktet (men dårligere enn håpet). Karakterene blir lagt ut i løpet av neste uke.
18. desember: Her er årets eksamen og løsningsforslag her.
14. desember: Spørretimen i dag er endret fra rom 922 til 1329 grunnet pladsmangel.
11. desember: Spørretimer blir i 922 SBII torsdag den 13. og fredag den 14. desember begge dager fra 14-16. Jeg får rundt 5-10 mails om dagen om hva som er lov å ha med av hjelpemiddel på eksamen. Ett gult ark stemplet "institutt for matematiske fag" samt valgfri kalkulator
07. desember: Det vil bli spørretimer med stud.ass. til stede torsdag den 13. og 14. desember. Romplassering og tidspunkt kommer senere. Det ligger lenker til eksamensoppgaver med løsninger på hjemmesidene fra tidligere år. En god forberedelse til eksamen vil være alle øvinger og alle treningsoppgaver.
21. november: 13. innlevering er lagt ut i dag onsdag da jeg var hjemme i går med syke unger. Fristen for innlevering 13 er samme som øving 12 da vi må levere inn lister neste uke. Pensum er dessuten ferdig.
19. november: Innlevering 12 er lagt ut. I morgen kommer en 13. innlevering for de som ikke har nokk fra før. I løpet av denne uken legges også pensum ut og på forelesningene blir det en kort avrunding før vi regner eksamensoppgaver.
12. november: Innlevering 11 er lagt ut + en del treningsoppgaver. Husk at en av de to siste innleveringene må være godkjent.
5. november: Innlevering 10 er lagt ut.
31. oktober: Forelesningene i morgen og fredag omhandler 1.1, 1.3 og 1.4 i Lay.
30. oktober: Resultat av midtsemesterprøven og et par kommentarer.
29. oktober: Innlevering 9 er lagt ut. Frist mandag den 5. november kl. 12.
22. oktober: Innlevering nummer 8 er lagt ut litt senere enn vanlig grunnet logistik-problemer (Wideroe). Den bygger på kapitlene 4.5 + 4.6 + 5.7. Videre er pensum for første del av kurset endelig ferdig, og lagt ut. Resten av semesteret handler om lineær algebra
15. oktober: Fredagens midtsemesterprøve ligger her, med løsning. Dessuten er innlevering nummer syv lagt ut. Den bygger på kapitlene 4.2, 4.3 og 5.6 og det er kanskje lurt å gå på øving denne uken.
9. oktober: Midtsemesterprøven for de med ekstra tid til rådighet blir avholdt i Rom 822 i 8. etasje i sentralbygg II. Alle som mener de har krav på ekstra tid bør kontakte Ingrid Ofstad Dahl på mail: Ingrid.Ofstad.Dahl(at)math.ntnu.no, og få dette bekreftet før fredag. Hjelpemiddel på midtsemesterprøven blir ett håndskrevet ark samt alle typer kalkulator. Bare ark stemplet av matematisk institutt kan brukes. Disse fås på instituttkontoret i 7. etasje i sentralbygg II.
8. oktober: Sjette innlevering er lagt ut. Fristen er tirsdag den 16. oktober kl 12. NB: Se fristen...
3. oktober: Pensum for midtsemesterprøven er lagt ut under pensum, og jeg har laget et notat om polynomdivisjon som gjennomgått på forelesning. Midtsemesterprøven blir i Aud S2 på stripa fredag den 12. oktober fra klokken 12.15-13.45.
1. oktober: Femte innlevering er lagt ut. Dessuten en del treningsoppgaver. Det synes kanskje som mange treningsoppgaver men mange av de er svært svært enkle når man får taket på stoffet. Det er en del oppgaver i derivasjon, siden det er helt essensielt å ha fullstendig kontroll på dette i kapittel 4 om integrasjon. Husk for øvrig at halvparten av midtsemesterprøven blir tatt fra treningsoppgavene.
27. september: fjerde innlevering har et par feil. En forskrift på dansk er en ligning på norsk (oops). Videre er der en fortegnsfeil i oppgave 2b. Denne feilen har ikke betydning for del c).
24. september: Fjerde innlevering er lagt ut. Fristen er mandag den 1. oktober kl 12.
17. september: Tredje innlevering er lagt ut. Fristen er mandag den 24 september kl 12.
10. september: Andre innlevering er lagt ut. Fristen er mandag den 17 september kl 12. Dessuten en del treningsoppgaver.
3. september: Første innlevering er lagt ut sammen med en del treningsoppgaver. Husk at også treningsoppgavene er pensum.
27. august: På torsdag repeterer vi kort fra sist og går videre med R4+R5 i Bittingers bok. Deretter starter vi på dette notat av Ole Jacob Broch om trigonometriske funksjoner.
27. august: Første øving er lagt ut. Denne uken blir det ikke innlevering, da vi skal bruke denne uken på å sette gruppene endelig. De som ennå ikke har skrevet seg på en gruppe kan gjøre det på forelesning den 30. august eller 1. september. Fra og med neste uke blir det innlevering i grupper på inntil tre studenter. For godkjent kreves det 80 prosent riktig. Dette er høyere enn vanlig, men omfanget av innleveringsoppgavene vil være tilsvarende lavere. Bemerk at det utenom innlevering vil bli gitt treningsoppgaver som bør regnes på øvingstimene.
17. august: Første forelesning blir torsdag 23. august kl 8.15 i audiotorium S3 i sentralbygget. Her vil det bli litt generell informasjon før vi tar fatt på Bittingers bok.
16. august: Nettsidene er oppe!

Generell informasjon
Faglærer: Steffen Junge rom 926 Sentralbygg II
Lærebøker: M.L. Bittinger: "Calculus and its applications" 9. utgave, 2007.
D.C. Lay, "Lineære ligninger og matriser" utdrag ved Ole Enge, 2004
Pensum: Pensum for første del av kurset, det vil si Bittingers bok, er:
Kapitlene: R1-R5,1.1-1.7,2.1,2.2(untatt avsnittet "points of infliction"),2.3-2.5,3.1,3.2,3.5(lesestof), 4.1(lesestof),' 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6(Unntatt avsnittet om "tabular integration by parts", da dette er det rene sprøyt),5.3,5.6,5.7. Dessuten følgende notater om trigonometriske funksjoner og polynomdivisjon.

Fra Lays bok er pensum: 1.1, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 2.1 untatt avsnittene "powers of a matrix" og "the transpose of a matrix". I kapittel 2.2 tar vi med s. 118-120 til og med setning 5. Dessuten avsnittene "An algorithm for finding A^-1" og "Another view of matrix inversion" s. 124 og 125.
Øvingsopplegg: Det vil hver uke bli gitt øvinger, det vil si 12-13 sett i allt. Øvingsettene vil bestå av treningsoppgaver og innleveringsoppgaver. Treningsoppgavene vil typisk være oppgaver fra læreboken. Innleveringsoppgavene kommer på ett eget ark, og vil ikke være voldsomt omfattende. Innlevering blir i 3. etasje i lavblokk nord i sentralbygget, i bakker merket MA0003 og den dagen du har øvingstimer. Det kreves 6 godkjente øvinger for å gå til eksamen. Av de 6 må minnst én være fra siste eller nestsiste øvingsett.
Gruppeøvinger: Tidspunkt og romplassering finner dere her. På alle øvinger vil det være en stud.ass. til stede, som vil være behjelpelig ved spørsmål.
Eksamen: 17. desember kl. 9.00, fire timer skriftlig. Teller desuten minnst 80 prosent mot den endelige karakteren. Hjelpemidler er de samme som på midtsemesterprøven, d.v.s. ett håndskrvet gult A4-ark stemplet ''Institutt for matematiske fag'' samt valgfri kalkulator. Arkene fås utenfor instituttkontoret i 7. etasje i sentralbygg II.
Midtsemesterprøve: Midtsemesterprøven avholdes i forelesningstimene fredag den 12. oktober fra kl 12.15-13.45 i audiotorium S2 på stripa i sentralbygget. For studenter med ekstra tid til rådighet avholdes prøven i rom 822, 8. etasje i sentralbygg II, startende kl. 12.15.

Midtsemesterprøven teller 20 prosent mot den endelige karakteren, men bare i positiv retning. Midtsemesterprøven er en vinn vinn situasjon, så ta å møt opp, det kan aldri skade. I tillegg er den en glimrende mulighet til å komme ajour, dersom dette skulle være nødvendig. Husk semesterkort og studentbevis.

Forelesninger: Torsdag 8.15-10, S3.
Fredag 12.15-14, S2.

-->
Øvinger
Generelt: Det blir gitt 12 øvinger. For å ta eksamen må du ha 6 (seks) godkjente øvinger, herav en av de to siste øvinger. Øvinger kan leveres i grupper på opp til tre studenter, og det kreves 80 prosent riktig, tilsvarende karakter B på eksamen.

Øving 0: Det blir ikke innlevering denne uken. Kapittel R2 oppgave 3,4,9,15,19,21,25,31,34,39,46,55,59. Kapittel R3 oppgave 5,6,7,8,9,17,18,24,27,32,55
Dette synes kanskje som mange oppgaver, men svært mange har ja/nei svar.
Øving 1: Oppgaver for innlevering her. Dessuten følgende treningsoppgaver: 27,36,47,51 fra kapittel R4, 46,47,56,75 fra kapittel R5 samt oppgavene i notatet om trigonometriske funksjoner av Ole Jacob Broch
Øving 2: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1-8,45,56 i kap 1.2, 12(a,b,c,d),20,24 i kap 1.4, 7,30,38,74,83 i kap 1.5. Dette er mange oppgaver, så gjør så mange dere rekker.
Øving 3: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,5,8,98,118 i kap.1.6, 3,10,29,43,81 i kap 1.7 og 7,23,25,83,84 i kap 2.1.
Øving 4: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,3,12,13,17 i kapittel 2.3, 5,9,17,32,105 i kapittel 2.4, 14,16,20 i kapittel 2.5. Alle oppgaver er typiske eksamensoppgaver.
Øving 5: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 3,5,12,14,20,27,30,34,46,54,78,89 i kapittel 3.1 og 1,2,3,9,12,16,27,38,43,48,54,58,60,64,72,81 i kapittel 3.2.
Øving 6: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,3,5,7,9,11,16,22,25,32,40,46 i seksjon 4.2.
Øving 7: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 10,13,28,32,58,102 i kapittel 4.3 + 8,14,16,24 i kapittel 4.4 + 5,10,14,18(hva er dette volumet av?) i kapittel 5.6.
Øving 8: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,4,18,31,57 i kapittel 4.5 + 1,12,15,20 i kapittel 4.6 + 1,6,9,15,26 i kapittel 5.7.
Øving 9: Oppgaver for innlevering her. Alle treningsoppgaver dere endda ikke har regnet + disse: 1,3,10,18,17,19,24,28 i kapittel 5.3.
Øving 10: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 9,10,11,13,17,18 i kapittel 1.1 (Lay) og 1,2,5,6,9,10,13,14 i kapittel 1.3 (Lay).
Øving 11: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,4,7,10,13,26 i kapittel 1.4 + 1,2,7,9,21+22(disse er viktige å forstå) + oppgave 13,14,15 i kapittel 1.9
Øving 12: Oppgaver for innlevering her. Treningsoppgaver: 1,2,7,9 i kapittel 2.1 + 1,5,7,35 i kapittel 2.2
Øving 13: Oppgaver for innlevering her.