Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1101 - Grunnkurs i analyse I
høsten 2003

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Innlevering: | Øvingsoppgaver | Om denne siden


(Det har vært en del ombyttinger av innleverte besvarelser p.g.a. rot i hyllene! Ta derfor initiativ selv for å sjekke at du har nok godkjente øvinger for å få lov til å gå opp til eksamen.)
Om kurset:

Undervisningen i emnet bygger på kunnskaper i matematikk tilsvarende pensum i 3 MX i den videregående skole. Emnet behandler grunnleggende egenskaper ved reelle tall og reelle funksjoner av en variabel, grenseverdier, kontinuitet, differensial- og integralregning. Fundamental-teoremet for analysen har en sentral plass i emnet, likeledes anvendelser av integral- og differensialregning. I denne sammenheng introduseres også 1. ordens differensialligninger. Det legges vekt på stringens.

 • 7,5 studiepoeng
 • Varighet: 1 semester (høst).
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
 • Regneøvelser: 2 timer pr. uke.
 • Vurderingskrav: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg. En godkjent fellesøving gir 1/2 poeng. Individuell innlevering som er godkjent gir 1 poeng. Beskjed om hvilke øvinger/tester som skal være individuelle blir gitt på forelesning/nettside. Det kreves 6 poeng for å få gå opp til eksamen.
 • Vurdering: 4 timer, skriftlig vurdering (80%) og midtsemesterprøve(r) 20%. Midtsemesterprøven(e) teller bare dersom den gir positivt utslag på den samlede vurderingen. Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
Foreleser: Førsteamanuensis Per Hag, perhag@math.ntnu.no

Treffetider:
Mandag 14.15 - 15.00, Rom 648, 6. etasje, SBII
Fredag 10.15 - 11.00, Rom 648, 6. etasje, SBII
Lærebok Robert A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002).
Midtsemesterprøve:Eksamen/Vurdering:
Midtsemesteruker 40-41. (Forelesning: Mandag 29.09.)
Midtsemesterprøve: Fredag 10.10., kl. 08.15 - 10.15 i S8.

Uavhentede/rettede midtsemesterprøver og løsninger kan hentes på instituttkontoret, 4 etg. SBII.

Eksamensdato er 8. desember 2003

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator HP30S.
ORAKELTJENESTE FORAN EKSAMEN: Tirsdag 25/11, 16.00 - 18.00, Rom 446, SBII, Uke 48
Onsdag 26/11, 14.00 - 16.00, Rom 446, SBII
Torsdag 27/11, 08.00 - 12.00, Rom 446, SBII
Torsdag 04/12, 08.00 - 16.00, Rom 446, SBII, Uke 49
Fredag 05/12, 08.00 - 12.00 Rom 446, SBII
Fredag 05/12, 14.15 - 16.00 Rom 446, SBII
Forelesninger:

Mandag 12.15-14.00, R5, Realfagbygget
Fredag 08.15-10.00, S8, Sentralbygg II

Pensum: Se tempoplan nedenfor.
Tempoplan/Endelig pensum:
 • Ukene 33-37: Kap. P og Kap. 1, 2.1 + 2.2
 • Uke 38: Kap. 2.3 - 2.6
 • Uke 39: Kap. 2.6 - 2.9
 • Uke 40: Kap. 2.10 - 2.11
 • Uke 41: Midtsemesterprøve 10. oktober
 • Uke 42: Kap. 3.1 - 3.3
 • Uke 43: Kap. 5.1 - 5.3 (Appendix III)
 • Uke 44: Kap. 5.4 - 5.7 (Appendix III)
 • Uke 45 Kap. 3.3 - 3.5
 • Uke 46: Kap. 4.1 - 4.3
 • Uke 47: Kap. 4.4, 4.5 og 4.9
 • Uke 48: Kap. 6.1 - 6.2
Øvinger:

Øvingsundervisningen vil foregå i smågrupper. Tidspunktene er som følger

 • Mandag 16.15-18.00, R6, R20, R21, R41Realfagbygget
 • Tirsdag 08.15-10.00, R4, R6, Realfagbygget
Innlevering senest fredag kl. 14.00 ved instituttets ekspedisjonskontor, 4 etg. SBII.

Innlevering: Grupper på 4 leverer en felles besvarelse.
Øving 1:
Mandag 25/8 - Tirsdag 26/8
Oppgaven er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
P.1: Oppgavene 4, 26, 38, 42, s. 11
P.2: Oppgavene 12, 18, 24, 36, 40, s. 18
P.3: Oppgavene 20, 24, 36, 44, s. 25
P.4: Oppgavene 6, 8, 36, 42, s. 35

Innlevering:
Fredag 29/8, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 2:
Mandag 1/9 - Tirsdag 2/9
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
P.5: Oppgavene 11-16, s. 41, Oppgave 35, s. 42
P.6: Oppgavene 13, 14, 15, s. 55, Oppgave 52, s. 56
1.1: Oppgave 1-4, s. 62
1.2: Oppgavene 18, 22, s. 70, Oppgave 76, s. 71

Innlevering:
Fredag 5/9, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 3:
Mandag 8/9 - Tirsdag 9/9
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
1.3: Oppgavene 20, 26, 28, s. 77
1.4: Oppgavene 14, 29, 32, s. 88
1.5: Oppgave 31, 32, 33, 34, s. 94
(Les videre i boka på egen hånd om nødvendig!)
Innlevering:
Fredag 12/9, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 4:
Mandag 15/9 - Tirsdag 16/9
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.1: Oppgavene 12, 22, s. 102,
2.2: Oppgavene 1-6, s. 110, 22, 30, 51, 52, s. 111
2.3: Oppgavene 2, 24, 34, s. 119, 48, s. 120
Innlevering:
Fredag 19/9, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 5:
Mandag 22/9 - Tirsdag 23/9
2 timers individuell prøve på vanlig sted til vanlig tid. Ingen hjelpemidler. (Pensum: Alt som er forelest t.o.m. uke 38)

Øving 6:
Mandag 29/9 - Tirsdag 30/9
2.4: Oppgavene 10, 24, 36, s. 125
2.5: Oppgavene 22, 46, 58, s. 131 - 132
2.6: Oppgavene 10, 16, 18, s. 139 - 140
2.8: Oppgavene 26, 28, 30, s. 151
Innlevering: Fredag 3/10 kl. 14.00. Vanlig sted.

Øving 7:
Mandag 13/10 - Tirsdag 14/10
2.4: Oppgavene 16, 20, 34, s. 125
2.5: Oppgavene 26, 32, 50, s. 131 - 132
2.6: Oppgavene 6, 14, s. 139
2.7: Oppgavene 28, s. 146
2.8: Oppgavene 6, 12, 29, s. 150 - 151
2.9: Oppgavene 4, 12, 22, 28, s. 156
Innlevering: Fredag 17/10 kl. 14.00. Vanlig sted.

Øving 8:
Mandag 20/10 - Tirsdag 21/10
2.7: Oppgavene 28, s. 146
2.9: Oppgavene 4, 12, 22, 28, s. 156
Chapter Rev.: Oppgavene 6, 8, 12, 28, s. 171
3.1: Oppgavene 10, 22, 30, 34, s. 181
Innlevering: Fredag 24/10 kl. 14.00. Vanlig sted.

Øving 9:
Mandag 27/10 - Tirsdag 28/10
2.10 Oppgavene 22, 26, 40, s. 163
Chapter Rev.: Oppgavene 10, 36, s. 171
3.1: Oppgavene 16, 28, s. 181
5.1: Oppgavene 36, 37, s. 308
5.2: Oppgavene 8, 16, s. 314
Innlevering: Fredag 31/10 kl. 14.00. Vanlig sted.

Øving 10:
Mandag 3/11 - Tirsdag 4/11
5.3: Oppgavene 6, 17, s. 321
5.4: Oppgavene 2, 8, 12, 14, 18, 22, 36, 42, s. 327
5.5 Oppgavene 12, 18, s 333
Innlevering: Fredag 7/11. Vanlig sted.

Øving 11:
Ikke glem å svare på denne spørreundersøkelsen.
Endring i planen mandag 10/11 og tirsdag 11/11
5.5: Oppgavene 45, 49, s. 333
5.6: Oppgavene 16, 18, 20, 28, s. 341
Innlevering: Fredag 14/11. Vanlig sted.

Øving 12:
Mandag 17/11 - Tirsdag 18/11
4.1: Oppgavene 8, 20, 26, s. 237-238
4.2: Oppgavene 14, 28, 44, 51, s.246-247
4.3: Oppgavene 10, 18, 36, s 251-253
Innlevering: Fredag 21/11. Vanlig sted.

Øving 13:
Mandag 24/11 - Tirsdag 25/11
4.4: Oppgavene 8, 34, s. 262
4.5: Oppgavene 4, 16, 38, s.269-271
4.9: Oppgavene 1, 2, 8, 19, 20, s 298
Innlevering: Fredag 28/11. Vanlig sted.

(Dette er siste ordinære øving - følg med på nettsiden m.h.t. opplegget foran eksamen.)

Øving 14:
Ikke gruppeøvinger. Regn så mange av oppgavene du kan - og få hjelp om nødvendig under orakeltjenesten i ukene 48 og 49.
4.4: Oppgavene 37, 39, s. 262
4.5: Oppgavene 23, 24, s.270
4.9: Oppgavene 21, 23, s 298
6.1: Oppgavene 7, 13, 21, s. 355
6.2: Oppgavene 13, 28, 46, s. 363


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-09-11 11:32