Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1101 - Grunnkurs i analyse I
høsten 2004

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Innlevering: | Øvingsoppgaver | Om denne siden

Om kurset:

Undervisningen i emnet bygger på kunnskaper i matematikk tilsvarende pensum i 3 MX i den videregående skole. Emnet behandler grunnleggende egenskaper ved reelle tall og reelle funksjoner av en variabel, grenseverdier, kontinuitet, differensial- og integralregning. Fundamental-teoremet for analysen har en sentral plass i emnet, likeledes anvendelser av integral- og differensialregning. I denne sammenheng introduseres også 1. ordens differensialligninger. Det legges vekt på stringens.

  • 7,5 studiepoeng
  • Varighet: 1 semester (høst).
  • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
  • Regneøvelser: 2 timer pr. uke.
  • Vurderingskrav: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg.
  • Vurdering: 4 timer, skriftlig vurdering (80%) og midtsemesterprøve(r) 20%. Midtsemesterprøven(e) teller bare dersom den gir positivt utslag på den samlede vurderingen. Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
Foreleser: Førsteamanuensis Per Hag, perhag@math.ntnu.no

Treffetider:
Tirsdag 10.15 - 11.00, Rom 648, 6. etasje, SBII
Onsdag 13.15 - 14.00, Rom 648, 6. etasje, SBII
Lærebok Robert A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002).
Orakeltjeneste midtsemesterprøve:


Midtsemesterprøve:


Orakeltjeneste før eksamen:
Eksamen/Vurdering:

Eksamensoppgave og løsning med kommentarer.
Mandag 04.10.: kl. 09.15-12.00, R52, R59. Kl. 14.15-17.00, R51, R53.
Tirsdag 05.10.: Kl. 08.15-10.00, R56, R71. Kl. 14.15-16.00, R52, R53.

Onsdag 06.10. kl. 10.00-12.00, S2, Sentralbygg 1. Pensum for midtsemesterprøve: T.o.m. s. 138 i læreboka.NB! Husk å ta med ID-kort!

Mandag 13. desember kl. 09.15-12.00, R54, Realfagbygget.
Tirsdag 14. desember kl. 09.15-12.00, R53, Realfagbygget.
Onsdag 15. desember kl. 09.15-12.00, og 13.15-15.00 i R52 og kl. 13.15-15.00, R57, Realfagbygget.
Torsdag 16. desember kl. 09.15-12.00 og 13.15-15.00 i R54 og kl. 13.15-15.00, R55, Realfagbygget.


Eksamensdato er 17. desember 2004. Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator HP30Shttp://www.ntnu.no/eksamen/

Eksamen h04
Løsning eksamen h04
Eksamensoppgave vår 2005 med løsning eksamen vår 2005 med løsning
Forelesninger:

Tirsdag 08.15-10.00, EL6
Onsdag 10.15-12.00, EL3

(I midtsemester-uken er det ingen vanlig undervisning! I uke 42 går alt etter det faste programmet igjen.)
Pensum: Kap. P : Hele
Kap. 1 : Hele
Kap. 2 : Hele
Kap. 3 : Avsnittene 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.7 (3.7: bare "Simple Harmonic Motion")
Kap. 4 : Avsnittene 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.9
Kap. 5 : Hele Kap. 6 : Avsnittene 6.1 og 6.2
Kap. 7 : 7.9 (bare "Separable Equations")
Gamle eksamensoppgaver: [Høst 2003]
Oppgavene gjennomgåes Tirsdag 30/11, kl. 08.15 - 10.00 i EL6.
Øvinger: NB! GODKJENT ØVINGSOPPLEGG.
De som er usikre på om de har nok godkjente øvingspoeng for å få lov til å ta eksamen, bes henvende seg til øvingslærerne i uke 48 for å klare opp i dette. Videre fremgangsmåte blir offentliggjort for de som har for få øvinger. Følg med på nett-sidene!

Øvingsundervisningen vil foregå i Realfagbygget. Tidspunktene er som følger:

  • Tirsdag 14.15-16.00, R52, R53, R54, Realfagbygget
  • Onsdag 17.15-19.00, R52, R53, R54, Realfagbygget
  • Fredag 10.15-12.00, R55, R56, R57, Realfagbygget
Det blir ikke innlevering av gruppe-besvarelser eller individuell innlevering som tidligere! Det kreves 6 godkjente tester for å få adgang til eksamen. Det arrangeres i høst korte tester på forelesninger eller på øvinger der oppgavene er hentet fra de (to) siste ukers øvinger. Det blir først en test i uke 36 (basert på øving 1) i øvingstimene, mens neste test i uke 38 baseres på øving 2 og øving 3, osv. I tillegg blir det senere i semesteret en "hjemmeøving" som også kan telles med. Det er viktig å være a jour fra starten av, så møt fram til øvingsgruppene i uke 36!!
Hvis det er noen som ikke kan delta på dette øvingsopplegget må de straks melde fra til foreleser eller på email til Inger Seehuus, ingerse@math.ntnu.no. Vi vil da prøve å finne alternative øvingsopplegg.
Øving 1:
Uke 35
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
P.1: Oppgavene 3, 25, 37, 41, s. 11
P.2: Oppgavene 11, 17, 23, 35, 39, s. 18
P.3: Oppgavene 19, 23, 35, 43, s. 25
P.4: Oppgavene 5, 7, 35, 41, s. 35

Øving 2:
Uke 36
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
P.5: Oppgavene 11-16, s. 41, Oppgave 35, s. 42
P.6: Oppgavene 13, 14, 15, s. 55, Oppgave 51, s. 56
1.1: Oppgavene 1 - 4, s. 61, Oppgavene 5 - 8, s. 62

Øving 3:
Uke 37
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
1.2: Oppgavene 17, 21, 31, 76, s. 70-71
1.3: Oppgavene 5, 19, 29, s. 77
1.4: Oppgavene 1, 2, 3, 29, 31, s. 87-88

Øving 4:
Uke 38
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
1.3: Oppgavene 31, 33, s. 77 (Skisser grafen i oppg. 33)
1.4: Oppgavene 13, 17, s. 88
1.5: Oppgavene 5, 15, 32, 33, 34, 35, 36, s. 94
Løsning av utvalgte oppgaver (PDF).

Øving 5:
Uke 39
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
Ch. Review: #7, #9, s. 96
2.1: #11, #13, #21, s. 102
2.2: #1-6, s. 110, #21, #29, #51, s. 111

Øving 6:
Uke 40
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.3: #2, #11, #23, #29, #33, s. 119, #47, #52, s. 120
2.4: #3, #9, #15, #21, s. 125

Øving 7:
Uke 42. (Ingen test denne uken!)
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.4: #33, #37, s. 125
2.5: #19, #29, #43, s. 131, #53, #58, s. 132
2.6: #3. #9, #13, s. 139, #17, s. 140

Øving 8:
Uke 43.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.7: #7, s. 145
2.8: #5, #11, #17, #28, #29, s. 150-151
2.9: #3, #11, #17, s. 156
4.9: #3, #9, #13, s. 298
I uke 43 blir den 4. testen avviklet i øvingstimene. Den er basert på øving 6 og øving 7.

Øving 9:
Uke 44.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.9: #5, #21, s. 156
2.10: #7, #11, #12, #15, #27, #39, #41 s. 162-163
2.11: #11, #13, s. 170
4.1: #9, #27, s. 237-238
NB! Uavhentede midtsemesterprøver samt løsninger må nå hentes på instituttkontoret i 4. etg., Sentralbygg II.

Øving 10:
Uke 45.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
2.10: #21, #25, #43, s. 163
2.11: #5, #7, #15, s. 169-170
4.1: #15, s. 237
5.1: #11, #15, #36, #37, #45, s. 307-308
TEST 5 arrangeres i uke 45. Den er basert på øvingene 8 og 9.
Innlevering av hjemmeøvingen (fjorårets midtsemesterprøve) gjøres i øvingstimene, eller i bokser utenfor instituttkontoret (4. etg. SB2) senest fredag 5. nov. kl. 14.00. Godkjent øving gir 1 poeng.
Øving 11:
Uke 46.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
5.2: #9, #17, s. 314
5.3: #5, #17, s. 321
5.4: #2, #7, #15, #22, s. 327
5.5: #3, #9, #21, #39, s. 333
Innlevering av hjemmeøvingen (fjorårets midtsemesterprøve) gjøres i øvingstimene, eller i bokser utenfor instituttkontoret (4. etg. SB2) senest fredag 5. nov. kl. 14.00. Godkjent øving gir 1 poeng.
Last ned midtsemesterprøven 2003 m/løsning og kommentarer: [PDF]

Øving 12:
Uke 47.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
5.5: #31, #35, #43, s. 333
5.6: #3, #5, #23, #35, #45, s. 341
5.7: #9, #15, #17, s. 346
TEST 6 arrangeres i uke 47. Den er basert på øvingene 10 og 11.

Øving 13:
Uke 48.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
3.2: #7, #15, s. 185
3.3: #13, #21, #35, #59, #69, s. 195
3.4: #6, #9, #11, #23, s. 203-204
TEST 7 arrangeres i uke 48. Den er basert på øving 12.

Øving 14:
Uke 49.
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
3.4: #27, s. 204
3.5: #3, #19, #31, #55, s. 212-213
4.2: #15, #29, #41, s. 246-247
4.3: #25, #35, s. 252
4.4: #1, #9, s. 261-262
4.5: #7, #11, s. 269
6.1: #5, #9, #23, s. 355
Det blir ingen gruppeundervisning i uke 49. Denne øvingen gjennomgåes onsdag 1. desember, kl. 10.15-12.00 i EL3.
Eksamen fra i fjor gjennomgåes tirsdag 30. november, kl. 08.15-10.00 i EL6. Eksamenssettet finner du her.
Løsning på øving 14 og eksamen h2003 fåes på instituttkontoret i 4. etg.


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-09-11 11:32