Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1102 - Grunnkurs i analyse II
våren 2004

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Innlevering: | Øvingsoppgaver | Om denne siden

Om kurset:

Emnet bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I. Forelesningen starter med kjeglesnitt og parametriske kurver. Videre omfatter kurset ordinære differensialligninger av 1. og 2. orden med anvendelser, Taylors formel, uegentlige integral, uendelige rekker, potensrekker, uniform konvergens. Dessuten inngår numeriske aspekter som Newtons metode og Simpsons formel.

 • 7,5 studiepoeng
 • Varighet: 1 semester (vår).
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
 • Regneøvelser: 2 timer pr. uke.
 • Vurderingsgrunnlag: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Det kreves 6 godkjente øvinger for å få gå opp til eksamen. Felles-besvarelse svarer til 1/2 øving.
 • Vurdering: 4 timer, skriftlig vurdering (80%) og skriftlig midtsemesterprøve(r) 20%. Midtsemesterprøven(e) teller bare dersom den gir positivt utslag på den samlede vurderingen. Utsatt prøve kan bli avholdt muntlig.
Foreleser: Førsteamanuensis Per Hag, perhag@math.ntnu.no

Treffetider:
Tirsdag 12.30 - 13.15, Rom 648, 6. etasje, SBII
Torsdag 10.15 - 11.00, Rom 648, 6. etasje, SBII
Lærebok R. A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002).

Midtsemesterprøve:

Eksamen/Vurdering:

Midtsemesterprøve: Torsdag 26. februar, kl. 08.00-10.00, S6

Skriftlig avslutningsprøve: Onsdag 19. mai 2004

Hjelpemiddel ved prøver: Kalkulator HP30S.

Orakeltjeneste/Spørretimer for eksamen:

Mandag 10/5: 12:15-14:00 i F2 (Gamle fysikk)
Tirsdag 11/5: 12:15-14:00 i F2 (Gamle fysikk)
Torsdag 13/5 : 10:15-12:00 i S5 (Sentralbygg II)
Fredag 14/5 : 10:15-12:00 i S5 (SentralbyggII)
Tirsdag 18/5 : 08:15-14:00 i S5 (SentralbyggII)
(Tirsdag 18/5, fra kl. 10.15 -12.00 gjennomgåes oppgaver i plenum. Ønsker om oppgaver som skal gjennomgåes må meddeles P. Hag senest fredag 14/5)
Øving 12, Løsninger

Eks.oppgaver i MNFMA100 fåes kjøpt på instituttkontoret

Forelesninger:

Utlagt på inst.kontoret etter kl. 12.30 - 11/5
Mandag 12.15-14.00, H2

Torsdag 08.15-10.00, S6.

NB! Fra og med torsdag 11/3 og alle torsdager ut semesteret er forelesningene flyttet fra H2 i Hovedbygget til S6 i Sentralbygget!

Pensum : Kap. 8: i sin helhet
Kap. 3: 3.4, 3.6, 3.7
Kap. 4: 4.6, 4.7, 4.8
Kap. 6: 6.3 - 6.7
Kap. 7: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9
Kap. 9: 9.1 - 9.6
Øvingstimer:

Øvingsundervisningen vil foregå i smågrupper. Tidspunktene er som følger

 • Tirsdag 12.15-14.00, R56, Realfagbygget
 • Onsdag 10.15-12.00, R20, Realfagbygget
 • Torsdag 12.15-14.00, R21, Realfagbygget
 • LUR1, Tirsdag 10.15-12.00, Rom 446, SBII
 • LUR2, Tirsdag 14.15-16.00, Rom 446, SBII
Lister med fordeling på grupper er hengt opp ved instituttkontoret.
Innleveringsfrist: Fredager kl. 14.00 ved instituttets ekspedisjonskontor, 4 etg. SBII.
Øvinger: Øving 1:
Tirsdag 20/1 - Torsdag 22/1
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
8.1: Oppgavene 3, 5, 11, 13, 17, s. 487-488
8.2: Oppgavene 1, 5, 9, 22, s. 494-495
Innlevering: Fredag 23/1, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 2:
Tirsdag 27/1 - Torsdag 29/1
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
8.3: Oppgavene 1, 7, 13, 15, s. 499-500
8.4: Oppgavene 1, 3, 5, 15, 17, s. 504
Innlevering: Fredag 30/1, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 3:
Tirsdag 3/2 - Torsdag 5/2
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
8.5: Oppgavene 1, 4, 11, 13, 29, s. 511-512
8.6: Oppgavene 1, 3, 9, 13, s. 515-516
Innlevering: Fredag 6/2, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 4:
Tirsdag 10/2 - Torsdag 12/2
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
8.6: Oppgave 15, s. 516
3.4: Oppgavene 13, 21, s. 203-204
7.9: Oppgavene 1, 7, 9, 13, 15, 17, s. 472
Innlevering: Fredag 13/2, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 5:
Tirsdag 17/2 - Torsdag 19/2
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
7.9: Oppgavene 11, 21, s. 472
3.4: Oppgave 23, s. 204
3.6: Oppgavene 5 (a) og (c), 11, s. 218
3.7: Oppgavene 1, 3, 5, 13, s. 228
Innlevering: Fredag 20/2, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 6:
Tirsdag 9/3 - Torsdag 11/3
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
3.6: Oppgave 7, s. 218
3.7: Oppgavene 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, s. 228-229
Innlevering: Fredag 12/3, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 7:
Tirsdag 16/3 - Torsdag 18/3
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
3.7: Oppgavene 35, 39, s. 229
4.6: Oppgavene 5, 7, 15, s. 278
4.7: Oppgavene 5, 13, 17, s. 284
4.8: Oppgavene 3, 7, s. 292
Innlevering: Fredag 19/3, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 8:
Tirsdag 23/3 - Torsdag 25/3
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
4.8: Oppgavene 15, 17, s. 292
6.3: Oppgavene 5, 9, 15, 19, 29, s. 372
6.5: Oppgavene 1, 5, s. 384
Innlevering: Fredag 26/3, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 9:
Tirsdag 30/3 - Torsdag 1/4
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
6.3: Oppgavene 23, 31, s. 372
6.5: Oppgavene 13, 15, 17, 25, 31, s. 384
6.6: Oppgavene 1, 3, s. 392
Innlevering: Fredag 2/4, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 10:
Tirsdag 20/4 - Torsdag 22/4
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
6.7: Oppgavene 1, 3, s. 397
CR: Oppgavene 1, 3, 5, s. 404
9.1: Oppgavene 1, 3, 7, s. 526-527
9.2: Oppgavene 1, 3, 13, s. 534
Innlevering: Fredag 23/4, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 11:
Tirsdag 27/4 - Torsdag 29/4
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
9.1: Oppgavene 15, 27, 35, 36, s. 527
9.2: Oppgavene 9, 20, 21, s. 534
9.3: Oppgaene 3, 4, 7, 19, s. 545
Innlevering:
Fredag 30/4, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.

Øving 12:
Tirsdag 4/5 - Torsdag 6/5
Oppgavene er fra Adams: Calculus; A complete course (5. utg.).
9.3: Oppgave 13, s. 545
9.4: Oppgavene 3, 11, 17, 27, s. 553
9.5: Oppgavene 5, 7, 13, 27, s. 564-565
9.6: Oppgavene 1, 11, 17, s. 572-573
Innlevering:
Fredag 7/5, kl. 14.00, ved instituttkontoret 4. etg. SBII.


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-09-11 11:32