MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Gamle eksamensoppgaver

Sammenlignet med tidligere semestre har vi brukt mer tid på numeriske estimater og på uniform konvergens. Mye av stoffet om differensialligninger som er i oppgavene nedenfor ble gjennomgått i MA1101 GK i analyse I i høst - hvis du vil øve på ting som ligger nærmere det vi har gjort, kan du prøve å løse dem ved å bruke potensrekker (disse oppgavene er som regel lettere med de metodene du lærte i høst). Hvis du vil ha litt mer øving på numeriske estimater enn det oppgavene nedenfor gir deg kan du se på en del gamle eksamensoppgaver i Matematikk 1. Søk på ord som Newtons metode, Eulers metode, Simpsons metode osv. i for eksempel denne fila.
Eksamen vår 05, høst 05 og vår 06 med løsningsforslag: V05-H05-V06
Eksamen vår 06: V06
Eksamen høst 06: H06 Løsningsforslag H06.
Eksamen vår 07: V07 Løsningsforslag V07.
Eksamen høst 07: H07
Eksamen vår 08: V08 Løsningsforslag V08.
Eksamen høst 08: H08 Løsningsforslag H08.
Midtsemestereksamen vår 04: V04
Midtsemestereksamen vår 05: V05
Midtsemestereksamen vår 06: V06
Midtsemestereksamen vår 07: V07
Midtsemestereksamen vår 08: V08