==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Om kurset
MA1201 Lineær algebra og geometri
Høsten 2005

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Om kurset : Emnet bygger på 3MX eller tilsvarende.
Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturer, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, LU-dekomposisjon, vektorer i planet og rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), R^n, matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, komplekse tall.
Emnet gir full studiepoengsreduksjon mot MNFMA108 Lineær algebra.

Opplysninger om eventuelle studiepoengsreduksjoner mot andre fag kan fås ved henvendelse til studieveileder Vegard Rønning, Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Lenker:
Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Tore August Kro    Sist oppdatert: 21.09.2005