MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2007

Gruppeinndeling

Generelt:
Nedenfor finner du oversikt over alle gruppene. Hver gruppe har fått tildelt en gruppelærer. Gruppelæreren vil hjelpe deg med spørsmål du måtte ha tilknyttet øvingene i kurset.

Helt nederst finner du informasjon om støttegruppen.
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen listene:
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe for så å gi beskjed til gruppelæreren om at du er ny på gruppen (forutsatt at det er plass til deg på den gruppen du velger, er det ikke det prøver du en av de andre gruppene). Har du andre spørsmål kontakter du øvingslærer (vennligst merk e-post med overskrift MA1201).
Alle gruppene:
Medlemmer
Gruppe 1: Tirsdag 12:15 - 14:00, rom MA24
Medlemmer
Gruppelærer: Lene Grøterud Leer (leeratstud.ntnu.no)
Gruppe 2: Mandag 12:15 - 14:00, rom B21
Medlemmer
Gruppelærer: Tore Alexander Forbregd (torealexatstud.ntnu.no)
Gruppe 3: Tirsdag 10:15 - 12:00, rom KJL22
Medlemmer
Gruppelærer: Lene Grøterud Leer (leeratstud.ntnu.no)
Gruppe 4: Tirsdag 12:15 - 14:00, rom B2
Medlemmer
Gruppelærer: Benedikte Grimeland (grimelanatstud.ntnu.no)
Gruppe 5: Mandag 15:15 - 17:00, rom R51
Medlemmer
Gruppelærer: Tore Alexander Forbregd (torealexatstud.ntnu.no)
Gruppe 6: Mandag 10:15 - 12:00, rom KJL23
Medlemmer
Gruppelærer: Marius Thaule (mariusthatmath.ntnu.no)
Hvor ligger de ulike rommene:
B2 ligger i sokkeletasjen i Berg-bygget.
B21 ligger i sokkeletasjen i Berg-bygget. Vegg i vegg med B2.
KJL22 ligger i første etasje i KJEL-huset.
KJL23 ligger i andre etasje i KJEL-huset.
MA24 ligger i kjelleren i Grønnbygget.
R51 ligger i andre etasjen (rett over kantinen) i Realfagbygget.

Se forøvrig denne nettsiden for mer informasjon.
Støttegruppen:
Møter hver tisdag kl. 15:15 - 17:00 i rom B22 (i Berg-bygget)

Hensikten med støttegruppen er å hjelpe dere med spørsmål dere måtte ha knyttet til pensum (både forelesninger og øvinger) og forkunnskaper (for eksempel ting fra videregående) som dere føler det trengs litt hjelp med. Det er ikke meningen av dere bytter øvingsgruppe, så dere leverer til gruppelæreren tilhørende den av de seks gruppene over dere tilhører. Støttegruppen kommer i tillegg til gruppetimene.

Støttegruppen vil fortsette helt frem til semesterslutt forutsatt at det møter nok folk hver gang.