MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2007

Semesterprøve

Dato, tid, sted og resultater:
Semesterprøven fant sted torsdag 11. oktober kl. 12:15 - 13:45.

Resultatene finner du her.

Vi har gjort det slik at de som har svart enten alternativ A eller C på oppgave 1 har fått poeng. Hvis du mener at ditt resultat er galt ta kontakt med øvingslærer snarest. Vennligst merk e-posten med MA1201.
Generelt:
Semesterprøven teller kun positivt, og da 20% av den endelige karakteren. Dette betyr at hvis du gjør det bedre på semesterprøven enn på eksamen, vil resultatet fra semesterprøven bli veid inn. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn semesterprøven teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.

Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant. Se også instruksjoner for semesterprøven, og et eksempel på hvordan svararkene blir seende ut.
Pensum:
Fra Anton og Rorres Elementary Linear Algebra: Kapittel 1 og 2
Notat om bevismetoder
Tillatt hjelpemidler:
Ingen tillatte hjelpemidler.
Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan møte:
Vanlige eksamensregler for fravær gjelder. Hvis du har gyldig fravær på semesterprøven, må du levere legeattest eller lignende til instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg II) innen en uke etter selve prøven.

For studenter med gyldig fravær arrangeres en utsatt prøve ca. to uker etter den ordinære prøven.
Gamle semesterprøver:
Semesterprøven høsten 2007
Fasit til semesterprøven høsten 2007
Semesterprøven høsten 2005 (Oppgave 1 er ikke pensum for årets semesterprøve)
Fasit til semesterprøven høsten 2005