MA1201 Lineśr algebra og geometri - hÝsten 2007

Tempoplan

Hvis ikke noe annet er sagt gjelder:
Uke 34: Lineśre ligningssystem og Gauss-eliminasjon [avsnitt 1.1 og 1.2 i Anton og Rorres]
Uke 35: Matriser og matriseoperasjoner. Inverse matriser, matrisearitmetikk. Elementśre matriser og metoder for Ś finne A-1 [avsnitt 1.3 - 1.5 i Anton og Rorres].
Uke 36: Flere resultater om ligningssystemer og inverse matriser. Diagonle, triangulśre og symmetriske matriser [avsnitt 1.6 og 1.7 i Anton og Rorres].
Uke 37: Determinanter ved kofaktorutvidelse. Evaluering av determinanter [avsnitt 2.1 og 2.2 i Anton og Rorres].
Uke 38: Determinantens egenskaper. En kombinatorisk tilnśrming til determinanten [avsnitt 2.3 og 2.4 i Anton og Rorres]. Deler av notatet om bevismetoder.
Uke 39: Geometrisk introduksjon til vektorer. Normen til en vektor; vektoraritmetikk [avsnitt 3.1 og 3.2 i Anton og Rorres]. Mer fra notatet om bevismetoder.
Uke 40: Normen til en vektor; vektoraritmetikk (fortsatt). Prikkprodukt; projeksjoner [avsnitt 3.2 og 3.3 i Anton og Rorres].
Uke 41: Kryssprodukt. Linjer og plan i 3-rommet [avsnitt 3.4 og 3.5 i Anton og Rorres].
Uke 42: Euklidske n-rommet. Lineśre transformasjoner fra Rn til Rm [avsnitt 4.1 og starten av 4.2 i Anton og Rorres].
Uke 43: Lineśre transformasjoner fra Rn til Rm. Egenskaper til lineśre transformasjoner fra Rn til Rm [fortsettelse av avsnitt 4.2 og 4.3 i Anton og Rorres].
Uke 44: Egenskaper til lineśre transformasjoner fra Rn til Rm. Kvadratiske former [avsnitt 4.3 og 9.5 i Anton og Rorres].
Uke 45: Kvadratiske former (fortsatt) [avsnitt 9.5 i Anton og Rorres]. Notat om egenverdier.
Uke 46: Diagonalisere kvadratiske former; kjeglesnitt. Komplekse tall. Divisjon med komplekse tall. Polarform av et komplekst tall [avsnitt 9.6, 10.1, 10.2 og 10.3 i Anton og Rorres].