MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2008

Øvinger

Generelt:
Det blir annonsert øvingsett på forelesning og på nettet hver mandag. Det blir i alt 12 eller 13 slike øvinger.
 
NB! Det blir ingen vanlig innlevering av øvingsettene. I stedet arrangeres det korte tester på 20-25 minutter ved starten av øvingstimen i ukene 37, 39, 41, 43, 45 og 47. I uke 42 blir det dessuten en semesterprøve (som kan telle opptil 20% av den endelige karakteren).
 
Gruppeinndelingen finner du her.
Krav:
For å gå opp til eksamen kreves det gokjent 5 av de 6 ovennevnte tester - eller 4 av testene og bestått semesterprøve.
Testene:
Testene vil bestå av noen få av oppgavene fra de to foregående øvinger - med forbehold om små endringer for å inngå rent pugg! Det lønner seg derfor å delta på alle veiledningene
Status godkjente øvinger:
Finner du her.
Øvingsoppgaver:
Øving 1: Oppgaver
Øving 2: Oppgaver
Øving 3: Oppgaver
Øving 4: Oppgaver
Øving 5: Oppgaver
Øving 6: Oppgaver
Øving 7: Oppgaver
Øving 8: Oppgaver
Øving 9: Oppgaver
Øving 10: Oppgaver
Øving 11: Oppgaver
Øving 12: Oppgaver
Øving 13: Oppgaver
Øving 14: Oppgaver
Filformat:
Øvingsoppgavene blir lagt ut i Portable Document Format (pdf).
  • PDF-filene kan leses/printes ved hjelp av Acrobat Reader (Mac/Windows/UNIX/LINUX) eller xpdf (UNIX/LINUX).