MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2008

Semesterprøve

Årets semesterprøve:
Bokmål.
Nynorsk.
English.
Fasit til årets semesterprøve finner du her. Kun på bokmål.
Pers kommentarer til semesterprøven finner dere her.
Tid:
Semesterprøven finner sted Torsdag 16. oktober kl. 14:15 - 15:45.
Sted:
I R2 for studenter med etternavn som starter med bokstaven A-M.
I S6 for studenter med etternavn som starter med bokstaven N-Å(AA).
Resultater:
Resultatene for semesterprøven er lagt ut her.
MERK: Det er POENGENE som teller inn i sluttvurderingen, ikke evt. karakter.
Karakter Poengintervall
A 90-100
B 77-89
C 58-76
D 46-57
E 40-45
F 0-39
Tilpassning:
Studenter med rett til lenger eksamenstid eller andre spesialopplegg skal melde seg ved intituttskontoret senest 3 virkedager før prøven skal holdes.
Telefon: 735 93520
Email: mat.fagat math.ntnu.no
Generelt:
Semesterprøven teller kun positivt, og da 20% av den endelige karakteren. Dette betyr at hvis du gjør det bedre på semesterprøven enn på eksamen, vil resultatet fra semesterprøven bli veid inn. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn semesterprøven teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.

Husk studiebevis og semesterkort.

Det arrangeres ingen utsatt semesterprøve. Dersom du av ulike grunner ikke avlegger semesterprøven vil eksamen telle 100% for utmålingen av sluttkarakteren i kurset.
Pensum:
Fra Anton og Rorres Elementary Linear Algebra: Kapittel 1, 2 og avsnittene 3.1 til 3.3
Tillatt hjelpemidler:
Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Bestemt enkel kalkulator (HP30S - den gamle) eller (CITIZEN SR-270X - den nye).
Gamle semesterprøver:
Semesterprøven høsten 2007
Fasit til semesterprøven høsten 2007
Semesterprøven høsten 2005 (Oppgave 1 er ikke pensum for årets semesterprøve)
Fasit til semesterprøven høsten 2005