MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2009

Gruppeinndeling

Generelt:
Nedenfor finner du oversikt over alle gruppene. Hver gruppe har fått tildelt en gruppelærer. Gruppelæreren vil hjelpe deg med spørsmål du måtte ha tilknyttet øvingene i kurset.
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen listene:
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene eller ser at du er satt opp feil, send mail til Tore Forbregd (torealexatmath.ntnu.no). Har du andre spørsmål kontakter du øvingslærer (vennligst merk e-post med overskrift MA1201).