MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Beskjeder

Aktuelle beskjeder:
03.06: Årets eksamen og forslag til løsning er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
19.05: Vi har reservert lunchrommet i 13 etg. sentralbygg 2 for spørretime onsdag 21. mai og fredag 23. mai. fra 10:15 til 12:00.
19.05: Vi vil arrangere spørretimar onsdag og fredag i uke 21, dvs. 21 og 23 mai.
29.04: Siste forelesning er tirsdag 6 mai. På tirsdag 29 april, fredag 2 mai og tirsdag 6 mai er det oppgåverekning/repetisjon. Seinare vil vi bestemme tidspunkt for spørretimar, så følg med.
28.04: Vi har no delt opp samlinga av gamle eksamensoppgåver år for år, slik at nedlasting skulle gå mykje lettare. Løsningsforslag kjem seinare.
Ikke lenger aktuelle beskjeder:
28.04: Er det mange som ikkje kan få tak i dei gamle eksamensoppgåvene via nettsida? Dette er ei stor fil (foto, scanning), så difor kan nedlasting by på problem. I verste fall må vi kanskje dele opp fila i fleire små filer.
16.04: Øving 10 er nå lagt ut litt forsinket. Se under punktet øvinger i menyen til venstre.
13.03: Resultatene fra semesterprøven er nå klare. Hvis du mener at ditt resultat ikke stemmer ta kontakt med øvingslærer snarest. Minner om at oppgaver med fasit er lagt under punktet semesterprøve i menyen til venstre.
10.03: Det er ikkje undervisning tirsdag 25. mars etter påske.
10.03: Det er ikkje innlevering av oppgåver denne siste uke før påske, men ny øving blir lagt ut onsdag 12. mars, med innlevering torsdag 27. mars. På øvingstimane denne veka kan ein enten trene på øvingssettet gitt for tiltaksukene, bruke gruppeøvingstida eventuelt som spørretime, eller arbeide med den nye øvinga hvis den er lagt ut tidsnok.
10.03: Husk: semesterprøven finner sted imorgen kl 08:15 i R5. Dere som har utvidet tid møter til samme tid i KJL24 i Kjelbygget.
05.03: Både til semesterprøva tirsdag 11. mars og eksamen er "tillatte hjelpemidler" definert ved: Kode D, bestemt enkel kalkulator (HP30S). Den må studenten i så fall skaffe sjølv.
25.02: To gamle semesterprøver er lagt ut under punktet semesterprøve i menyen til venstre. Her finner dere også informasjon om årets semesterprøve med tanke på hvordan dere fyller ut svararkene (husk kun blå eller svart penn), tidspunkt og sted for årets semesterprøve og pensum. Årets oppgaver vil selvsagt ikke være de samme som de som er lagt ut, men vanskelighetsgraden vil være omtrent den samme.
22.02: Som pensum til semesterprøva den 11. mars har vi kap. 5 og kap. 6.1 - 6.3, og kap. 11.6. Det blir ikkje gruppeøvingar under tiltaksukene, ukene 9-10.
19.02: I vekene 9 og 10 (25. februar - 7. mars) blir det ikkje ordinær undervisning, heller ikkje innlevering av øvingar. Men vi har OPEN HOUSE (ta med mat og kopp?) på tirsdag og fredag, same tid og stad som forelesningane, der studentane kan stille spørsmål, og oppgåver eller tema frå læreboka kan bli gjennomgått/forklart etter ønske frå studentane. Men nytt stoff blir ikkje gjennomgått. Det blir også gitt eit øvingssett (på heimesida som før) som dere, i tillegg til alt anna, kan trene på og såleis førebu dere til semesterprøva tirsdag 11. mars.
07.02: Da skifter vi tid for øvingsveiledning for øvingsgruppe 3. Jeg har reservert rom R57 hver tirsdag fra 10 til 12 (bortsett fra uke 12). Ny tid for gruppe 3 altså, R57 tirsdag 10-12.
31.01: På onsdagsgruppa, 30. januar, var det berre to som møtte opp. Det er merkeleg, ettersom ganske mange faktisk hadde valgt dette tidspunkt. Kanskje oppgåvene er for lette - men da er det hyggeleg at studiet går så lett. Ein anna grunn kan vere at terskelen for å få øvinga godkjent ligg for lavt. Noko må gjerast. Hvis oppmøtet til gruppene som undervisningstilbud indikerer så lav interesse som vi har sett i det siste, så er det stor fare for at onsdagsgruppa først blir kutta ut.
30.01: På fredagsgruppa, den 25. januar, som skulle møte kl. 08:15-10:00, rom R51, oppstod det problem fordi ei anna klasse (i eittt eller anna kurs) dukka opp og påstod rommet var reservert for dei. Eg har no fått bekrefta at rommet var og vil bli reservert for MA1202 heile semestret. Så eg oppmodar studentane til å møte opp, og ikkje la seg "skremme" bort.
09.01: Ettersom antal studentar foreløpig er uklart (87 var oppmeldt, men berre 43 møtte opp tirsdag), vil aktuelle øvingsgrupper og tilhørande studassistent bli avgjort fredag ettermiddag.Øving 0 (for uke 3) er no klar. Ta den veldig seriøst, med dere slepp innlevering denne første gongen.