MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Faginformasjon

Faglærer:
Eldar Straume. Rom 1250, Sentralbygg II
E-post: eldarsatmath.ntnu.no
Øvingslærer:
Asgeir Steine. Rom 832, Sentralbygg II
E-post: asgeirsatmath.ntnu.no
Forelesninger:
Tirsdag 08:15 - 10:00, auditorium R5
Fredag 12:15 - 14:00, auditorium R5
Øvinger:
For å kunne avlegge eksamen må du ha minst 8 av 12 godkjente øvinger.
Mer informasjon om øvinger finner du her.
Eksamen:
Lørdag 31. mai 2008, 4 timer, skriftlig
Hjelpemidler: Kode D, bestemt enkel kalkulator (HP30S)
Semesterprøven:
Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
Prøven vil være en skriftlig prøve med flervalgsoppgaver.
Du finner nærmere informasjon her.