MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Øvinger

Generelt:
For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12 (den 13. øvingen skal bare leveres av de som mangler en øving).

Gruppeinndelingen finner du her.
Innleveringsfrist:
Nye øvinger kommer på onsdager (rundt kl. 1500)
Øvingene skal leveres på torsdag den neste uken (8 dager senere) innen kl. 1500.
Innleveringsboksene er i tredje etasje i nordre lavblokk.
Husk å levere til den gruppen du tilhører.
Status godkjente øvinger:
Finner du her.
Øvingsoppgaver:
Øving 0: Oppgaver
Øving 1: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 2: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 3: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 4: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 5: Oppgaver
Øving 6: Oppgaver
Øving 7: Oppgaver
Øving 8: Oppgaver
Øving 9: Oppgaver
Øving 10: Oppgaver
Øving 11: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 12: Oppgaver Eksempel på løsninger
Øving 13: Oppgaver
Øving 13 er et tilbud for de som mangler en øving for å få tatt eksamen. Innlevering er innen onsdag 14. mai.
Øvingsoppgaver for tiltaksukene: Oppgaver
Filformat:
Øvingsoppgavene blir lagt ut i Portable Document Format (pdf).
  • PDF-filene kan leses/printes ved hjelp av Acrobat Reader (Mac/Windows/UNIX/LINUX) eller xpdf (UNIX/LINUX).