MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Pensumliste

Læremateriell:
Howard Anton og Chris Rorres: Elementary Linear Algebra, 9. utgave, ISBN 0-471-669601.
Fra Elementay Linear Algebra:
Kapittel 5: Hele
Kapittel 6: Hele
Kapittel 7: Hele
Kapittel 8: Hele
Kapittel 9: 9.1 - 9.4 og 9.7
Kapittel 10: 10.4 - 10.6
Kapittel 11: 11.3, 11.6, 11.11 og 11.17
Tillegg:
Alle øvinger regnes som en del av pensum.
Alternative lærebøker:
C. H. Edwards Jr. og David E. Penney: Elementary Linear Algebra
David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
Ordliste:
Engelsk-norsk
Norsk-engelsk