MA1202 Lineær algebra med anvendelser - våren 2008

Tempoplan

Hvis ikke noe annet er sagt gjelder:
Uke 2: Kapittel 5.1: Real Vector Spaces og kapittel 5.2: Subspaces
Uke 3: Resten av kapittel 5.2, kapittel 5.3: Linear Independence, og begynnelsen av kapittel 5.4: Basis and Dimension.
Uke 4: Kapittel 5.4: Basis and Dimension og kapittel 5.5: Row Space, Column Space and Nullspace.
Uke 5: Kapittel 5.5: Row Space, Column Space and Nullspace, kapittel 5.6: Rank and Nullity og kapittel 11.6: Markov Chains.
Uke 6: Kapittel 11.6: Markov Chains, 6.1: Inner Products, 6.2: Angle and Orthogonality in Inner Product Spaces og 6.3: Orthonormal Bases; Gram-Schmidt Process; QR-Decompostion.
Uke 7: Kapittel 6.3: Orthonormal Bases; Gram-Schmidt Process; QR-Decomposition og Kapittel 6.4: Best Approximation; Least Squares.
Uke 8: Kapitlene 6.4-6.6 samt 7.1 og 7.2 så mye vi rekker.
Uke 11: Kapittel 6.6: Orthogonal Matrices og kapittel 7: Eigenvalues and Eigenvectors.
Uke 13: Kapitlene 8.1 - 8.4 og kapittel 6.5.
Uke 14: Kapittel 8
Uke 15: Kapittel 9: 9.1 - 9.4 og 9.7
Uke 16: Kapittel 9: 9.7 og kapittel 10: 10.4 og 10.6
Uke 17: Kapittel 11: 11.3, 11.11 og 11.17
Uke 18-19: Repetisjon.