next up previous
Next: Om dette dokumentet

Første øving for MA1301-Tallteori, 30/8-2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 1.1 side 6-8: 1,3,9,11,14.

Eksamen 26/5-2003: Oppgave 5a): Vis ved induksjon at hvert positivt heltall $ N$ kan skrives på formen

$\displaystyle N=a_m100^m+a_{m-1}100^{m-1}+\cdots + a_1100+a_0$

hvor koeffisientene $ a_i$ er heltall i intervallet $ [0,99]$.

Ekstraoppgaver, tema er hva som kan gå galt med induksjon.

1) Hva er galt med følgende resonnement?

Påstand: Alle barn har samme øyenfarge.
Bevis: Vi viser dette med induksjon på antall barn, $ n$. For $ n=1$ er utsagnet trivielt, ett barn har en gitt øyenfarge. Anta resultatet holder for alle samlinger av $ n=k-1$ barn, vi vil vise at det er sant for $ n=k$ barn. Så gitt en samling av $ k$ barn, still dem opp på rekke; per induksjon har de første $ k-1$ av barna samme øyenfarge, og også de siste $ k-1$. Men da vil de $ k-2$ barna i midten ha samme øyenfarge både som de $ k-1$ første og som de $ k-1$ siste! Følgelig har alle de $ k$ barna samme øyenfarge, og påstanden er bevist med matematisk induksjon.


\begin{xy}
<0mm,0mm>;<0mm,5mm>**@{-},
<0mm,0mm>;<-2mm,-3mm>**@{-},
<0mm,0mm>;<2m...
...m,3mm>*{...},
<20mm,12mm>*{Samme\, farge},
<30mm,-9mm>*{Samme\, farge},
\end{xy}2) Det er viktig å sjekke startbetingelsen! Vis at induksjonssteget holder for følgende påstand (altså: om det er sant for et heltall $ k-1$, vil det også være sant for $ k$), men siden utsagnet ikke er riktig for noe heltall, er ikke dette nok!

Påstand: $ 1+2+3+\cdots+(n-1)+n=\frac{n^2+n+1}{2}$Jon Eivind Vatne
next up previous
Next: Om dette dokumentet
Jon Eivind Vatne 2005-08-18