next up previous
Next: Om dette dokumentet

Tiende øving for MA1301-Tallteori 2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 5.3, side 96-97: 1, 5, 17.
Problems 5.4, side 101: 1,2,9,11
Problems 7.2, side 133-134: 1,4Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-10-20