next up previous
Next: Om dette dokumentet

Ellevte øving for MA1301-Tallteori 2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 7.2, side 133-134: 11, 13.
Problems 7.3, side 138-139: 1, 5, 10
Problems 8.1, side 161-162: 1, 10.

Eksamen 5/12-2003: Oppgave 3.

NB! Gjør oppgave 13, side 134, grundig! Vi trenger dette resultatet i forbindelse med kryptografien.

Ekstraoppgave: For hvilke verdier av $ n$ er $ \phi(n)^2=n$?Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-10-27