next up previous
Next: Om dette dokumentet

Trettende øving for MA1301-Tallteori 2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 11.1, side 239-241: 1, 9.
Problems 11.2, side 247-248: 1,4.

Eksamen 26/5 2004: Oppgave 1,2,3 og 4.

NB: Det er mye arbeid her, med en stor eksamensoppgave. Ikke regn med at alt vil bli gjennomgått på øvingen.Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-11-11