next up previous
Next: Om dette dokumentet

Tredje øving for MA1301-Tallteori, 13/9-2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 2.2 side 25-26: 2,10,18,20.
Problems 2.3, side 31-32: 1,2,5,11.

Eksamen 4/6-2002: Oppgave 1a): Finn $ gcd(20102,1296)$.

Ekstraoppgave i forbindelse med Euklids algoritme; du trenger nettilgang.

På nettstedet

Visible Euclidean Algorithm

kan du skrive inn tall, og få se utregningene i Euklids algoritme. Eksperimenter litt med dette. Prøv å velge tall slik at algoritmen bruker flest mulig steg! Ved hjelp av oppgave 11 fra side 32, bruk dette til å regne ut noen triple største felles divisorer (altså gcd(a,b,c)). Med de samme tre tallene, men de tre forskjellige uttrykkene fra oppgave 11, se hvor mange skritt algoritmen bruker på de tre ulike utregningsmåtene.Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-09-01