next up previous
Next: Om dette dokumentet

Fjerde øving for MA1301-Tallteori, 20/9-2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 2.4, side 38-39: 1,2,5,7.

Eksamen 4/12-2001: Oppgave 1): a) Finn største felles divisor av tallene 833 og 1001.
b) Forklar hvorfor den diofantiske ligningen

$\displaystyle 833x+1001y=14$

er løsbar, og finn alle løsningene.

Ekstraoppgave: Prøv deg fram med å løse ligninger på nettstedet

Linear Diophantine Equations

Kan du bruke denne nettsiden til å løse ligninger av typen

$\displaystyle ax+by+cz=d?$

Sammenlign med oppgave 5, side 38. NB: den spesielle løsningen regnes ut på en annen måte enn vi er vant til på denne siden, men ved Theorem 2.9, side 34, er det greit å bruke en hvilken som helst løsning.Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-09-08