next up previous
Next: Om dette dokumentet

Femte øving for MA1301-Tallteori, 27/9-2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 3.1, side 44-45: 1,4,7,17.
Problems 3.2, side 50-51: 2,7,9

Ekstraoppgave: Mersennetallene $ M_n=2^n-1$ inkluderer en rekke primtall, f.eks $ M_2=3$ og $ M_3=7$. Avgjør for hvilke $ n<10$ $ M_n$ er et primtall. Det største kjente primtallet, $ 2^{25964951}-1$, er på denne formen.Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-09-15