next up previous
Next: Om dette dokumentet

Åttende øving for MA1301-Tallteori 2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 4.2, side 68-69: 1, 3, 9, 13, 16.
Problems 4.3, side 73-75: 1, 3, 8

Ekstraoppgave: Finn det minste tallet større enn null, skrevet kun med ettall og nuller, som er delelig på 225. Finn uendelig mange tall, skrevet kun med ettall og nuller, som er delelig på 225.Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-10-06