next up previous
Next: Om dette dokumentet

Niende øving for MA1301-Tallteori 2005

Oppgavene hentes fra læreboken og fra tidligere eksamensoppgaver. I tillegg er det noen ekstraoppgaver som er skrevet helt ut.

Fra boken, Problems 4.4, side 82-83: 1, 4, 10, 17.

Eksamen 4/6-2002: Oppgave 3.

Ekstraoppgave: Elevene i en klasse skal ha en lagkonkurranse i matematikk. Læreren prøver å dele dem inn i like store lag. Hvis det er fire på hvert lag, blir det en til overs. Hvis det er seks på hvert lag, blir det også en til overs. Hvis det er fem på hvert lag, går det opp. Hvor mange elever er det i klassen? Hvordan vil svaret ditt endres om det er hele skolen som deltar i konkurransen, men med de samme betingelsene?Jon Eivind Vatne

Jon Eivind Vatne 2005-10-13