MA2001 - Matematisk prosjekt
Våren 2006

 
Beskjeder: 08.05 Datoen for fremføringen av presentasjonene er nå satt. 1. juni vil det avholdt presentasjoner i rom 734 i Sentralbygg 2 med følgende program:
  • Nils Gaute Voll (veil. Alexei Rudakov) kl. 13
  • Anders Lassen (veil. Geir Arne Hjelle) kl. 14
  • Bjørn Terje Smestad (veil. Per Hag) kl. 15
06.02 For å få prosjektrapporten godkjent vil det bli påkrevd en muntlig presentasjon. Denne presentasjonen vil ikke bli vektet inn i karakteren (se under punktet "Evalueringsform").

Koordinatorer: Aslak Bakke Buan. Rom 846, Sentralbygg II. Telefon 735 50289.
E-post: aslakb(at)math.ntnu.no.

Marius Thaule. Rom 1204, Sentralbygg II. Telefon 735 93530.
E-post: mariusth(at)math.ntnu.no.

Prosjekter: (Flere prosjekter blir lagt ut etterhvert som vi får bekreftelse fra veileder.)
  1. Kodeteori i romfart (Aslak Bakke Buan)
  2. Heltallsmatriser og projeksjoner i Hilbertrom (Magnus B. Landstad)
  3. Highly osciallatory quadrature (Syvert Nørsett)
  4. De p-adiske tall (Sverre Smalø)
  5. Stokastisk simulering (Ingelin Steinsland)
  6. Benfords lov (Øyvind Bakke)
  7. Young diagrams and the symmetry types of cubic matrices (Alexei Rudakov)
Evalueringsform: Innlevering av prosjektoppgaven må skje innen 1. juni 2006 til enten Aslak Bakke Buan eller Marius Thaule. Oppgaven vil bli gitt en bokstavkarakter.

For å få prosjektoppgaven godkjent vil det også bli påkrevd en muntlig presentasjon. Denne presentasjonen vil ikke bli vektet inn i sluttkarakteren, med andre ord teller ikke presentasjonen hva karakter i faget angår.