MA2001 prosjekt nr 1 våren 2006

Kodeteori i romfart

Dette prosjektforslaget er beregnet på studenter som tar kurset TMA4150, Algebra og tallteori.

Flere romsonder og romfartøyer er i løpet av de siste tiårene blitt sendt ut for å utforske solsystemet. Et eksempel er romfartøyet Spirit, som i fjor landsatte et kjøretøy på Mars for å innhente bilder og andre data. For å overføre disse dataene til vår planet trenger man gode feilkorrigerende koder for å rette opp feil som oppstår under sending.

Prosjektet går ut på å gjøre rede for de matematiske metodene som brukes for å oppnå nærmest feilfri overføring av informasjon. (En kort innføring finnes på siden http://pass.maths.org.uk/issue3/codes/)

For nærmere detaljer kontakt veilederen.

Veileder: Aslak Bakke Buan
Rom: 544 SBII
Telefon: (735) 50289
E-post: aslakb (at) math.ntnu.no