MA2001 prosjekt nr 4 - våren 2006

De p-adiske tall

Studenter i fag Algebra og tallteori kan gjøre et prosjekt om de p-adiske tall.

Passer for to-tre studenter.

Veileder: Sverre Smalø
Rom:  552 SBII
Telefon:  (735) 91750
E-post:  sverresm (at) math.ntnu.no