MA2501 Numeriske metoder
vår 2005

Gamle beskjeder.

15.04: Tellende hjemmeøving 2. Øvingen deles ut i slutten av forelesningen tirsdag 19.04, og skal leveres inn i løpet av mandag 02.05. Oppgaven skal som tidligere gjøres i grupper på 1-3 personer, fortrinnsvis 2. Det er lov, men ikke nødvendig, å bruke samme grupper som forrige gang. Det blir ingen forelesninger tirsdag 26.04 og torsdag 28.04, men foreleser vil være tilgjengelig for spørsmål på rom 748, SBII i forelesningstidene. Onsdag 27.04 er det veiledning på datasalen.

15.04: Lærerteamet har flyttet: Annes kontor er nå 748, SBII (7. etg.), Niklas har flyttet til 740.

05.04: Neste obligatoriske hjemmeøving er utsatt en uke. Øvingen blir utlevert 19.04, det blir forlesningsfri 26.04 og 28.04, innlevering settes til 02.05.

05.04: Tillatte hjelpemidler til eksamen blir: Enkel lommeregner (eksamenskalkulatoren) og læreboka (uten egne notater).

7.03 Angående presentasjonen av hjemmeøvingen onsdag 9.3.
Gruppene 1-6 møter 8:15-9:00, resten møter 9.15.

28.02: Som sagt i siste forelesning blir jeg uventet nødt til å reise bort torsdag og fredag denne uka. I veiledningstimen torsdag 13-14 kan dere kontakte Niklas på hans kontor. Dere kan også stille spørsmål på mail, men jeg kommer tidligst til å svare fredag ettermiddag. Eventuelt kan dere komme innom mandag morgen.

28.02: Det er kommet spørsmål om det er meningen å gjøre begge oppgavene i hjemmeøvingen. Svaret er ja, det skal gjøres noe på begge oppgavene.

18.02: Tellende hjemmeøving 1. Noen praktiske opplysninger:
Oppgaven blir levert ut onsdag 23. februar kl. 09:15 i rom 1329 (13.etg, Sentralbygg 2). Da vil det også bli gitt informasjon om hvordan øvingen er tenkt gjennomført, og hva som forventes av besvarelsen. Er du forhindret fra å møte, kan du få oppgaven senere ved å henvende deg direkte til meg. Innleveringsfristen er den samme.
Oppgaven gjennomføres i selvvalgte grupper på 1-3 personer. Det er en fordel om gruppene er satt sammen på forhånd, men dersom det er noen som ikke har funnet en partner, setter vi sammen grupper der og da.
Besvarelsene skal leveres inn i løpet av mandag 7.mars (dvs. før jeg kommer på jobb tirsdag morgen).
Øvingen er obligatorisk !!

Fra 8.15-09.00 onsdag 23.02 er det vanlig veiledning i datasal Gombe.

11.02: Eksamensdatoen er nå fastsatt til 30. mai.

27.01: Det har kommet forspørsler om endring av eksamensdato. Etter en rundspørring på forelesningen i dag, ser det ut at følende dager er aktuelle: 30.05, 10.06 og 11.06. Dersom noen av disse kolliderer med annen eksamen, send meg en mail så fort som mulig. (Listen blir løpende oppdatert.)

27.01: Jeg har lagt ut en side som oppgir pensum, hvilke øvinger som hører til temaet, og læringsmål for temaet ikke-lineære ligninger. Du finner den her . Siden vil bli oppdatert hver gang et tema avsluttes.

24.01: Forelesningen torsdag 27.01 vil bli i rom 1236, Sentralbygg II.

21.01:Referansegruppa og faglærer er blitt enige om at
- Forelesningene fortsatt blir gitt på norsk.
- Tiltaksukene legges til ukene 9 og 16, de obligatoriske og tellende hjemmeoppgavene vil bli delt ut uka før, og skal leveres uka etter.
- Øvingstimene brukes til veiledning, bare unntaksvis til gjennomgang.

12.01: Forelesningene og øvingene er flyttet i både tid og rom. Fra og med uke 3 (18.01) gjelder:
Forelesninger: Tirsdag 14.15-16.00 i R50
Torsdag 13.15-14.00 i R51 ( unntatt 27.01, da må vi finne et annet rom).
Øvingstimer: Onsdag 08.15-10.00 i datasal Gombe (R90 i realfagsbygget).