MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Planlagt stoff er skrevet med skråstilt grå skrift. Forelest stoff er skrevet med svart normal skrift.

Uke Emne Kapitler Merknad
2 Introduksjon til kurset.
Innføring i MATLAB.
1.1 og 1.2  
3 Ikke-lineære ligninger. 3.1 og 3.2  
4 Fikspunktiterasjoner
Interpolasjon
Egenskrevet notat  
5 Polynominterpolasjon 4.1 til s. 151 — Invariance Theorem
4.2 til s. 173
4.2 til slutten på bevis av "Theorem 1"
6 Spline-interpolasjon 9.1 og 9.2  
7 Derivasjon 4.3  
8 Integrasjon 5.2, 5.3 og 6.1 Hjemmeoppgave 1 utleveres
mandag 20.02.
9     Tiltaksuke
10     Tiltaksuke
11 Lineære ligninger
direkte metoder
7.1, 7.2 og 8.1. Kap. 8.1: Bare vit hva en LU-faktorisering er,
hvordan du regner den ut og hva den brukes til.
12 Lineære ligninger
iterative metoder
8.2 og 8.4  
13 Ord. diff. lign. 10.0 – 10.2  
14 Ord. diff. lign. 10.3 og notat om konvergens. 10.3 er å anse som orienteringsstoff.
15     Påske
16 ODE-systemer 11.1 og 11.2 Kun forelesning torsdag.
Taylormetoder foreleses ikke.
17 ODE-systemer 11.2 og 11.3 Hjemmeoppgave 2 utleveres
mandag 24.04.
18 Part. diff. lign. 15.0 – 15.2  
19 Part. diff. lign.
Oppsummering
15.3 til s. 647:
"Finite Element Methods"
Siste forelesning 08.05

Merk at det ikke blir noen undervisning i ukene 9 og 10 grunnet "tiltaksuker". Disse ukene kan brukes til å arbeide med hjemmeoppgave 1.

delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2006-05-13