==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
MA3002 - Generell topologi. (English)
Våren 2005 (Våren 2003)

Beskjeder: 10.01 For de som ennå ikke har skaffet seg boken, så ligger andre kapittel med oppgaver her.

Faglærer: Finn Knudsen, rom 1252, Sentralbygg II, tlf. 73593523.
epost: finn.knudsen(a)math.ntnu.no
Treffetid:
Forelesninger: Mandag      08:15 - 10:00   F3.                      
Fredag        10:15 - 12:00   KJL23.
Øvinger: Øvinger
Noen løsningsforslag
Referansegruppe:
Lærebok: James R. Munkres, Topology, 2. utgave.
Pensumliste: Det meste av kapitlene 2,3,4,5 og 9.
Alle øvinger er pensum.
Endelig detaljert pensumliste finner dere her.
Eksamen: 24. mai 2005, skriftlig, 4 timer. Midtsemesterprøve teller 20 %, men bare dersom den er med på å bedre karakteren.
Notat 1 Dette lille notatet om Zermelo - Fraenkels mengdeteori har jeg lagt ut fordi jeg synes dere skal ha sett det, og fordi denne teorien danner grunnlaget for all moderne matematikk. Det er slett ikke meningen at dere skal kunne alt dette!
Notat 2 Dette lille notatet handler om ekvivalensene mellom utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet, Hausdorffs maksimal prinsipp og Zorns lemma.
Notat 3 Dette lille notatet handler om teorien for filtre. Vi gir en karakterisering av kompakthet og beviser Tykonoffs teorem.
Definisjon av kategori og funktor Dette er en veldig kort og presis definisjon av begrepene kategori og funktor. Feltet algebraisk topologi er utenkelig uten denne språkbruken.
Set Theory En enkel bok om mengdeteori. Annbefales.
Lecture notes Et kurs i mengdelære på nettet.
Metamath Home Page Aksiomatisk mengdeteori. Oppdateres nesten hver dag!

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Finn Knudsen    Last modified: Thu Jan 12 15:18:27 MET 2006