MA3002 Generell topologi - våren 2009

Beskjeder

Aktuelle beskjeder:
15.05: Spørretime blir onsdag 20 mai kl 13.15-14 i 734
04.05: Ingen forelesning mandag 4 mai.
21.04: Eksamensoppgaver og noen løsningsforslag er nå lagt ut. Gjennomgår selv eks 2008. Endelig pesumliste kommer snart.
20.04: Exercises 7 & 8 are now available.
13.03: Exercises 5 & 6 are now available. Included is the mid-termproject from last year as a summing up.
13.03: No lectures on 23 and 26 March.
22.01: On Mondays the lectures will take place in B2 and on Thursdays in R3.
21.01: NB! I remind you that the lecture tomorrow is in room R3 (Realfagbygget).
09.01: Første time mandag 12 januar blir et orienteringsmøte hvor vi også rydder opp i timeplankollisjoner.
08.01: Første forelesning blir mandag 12. januar kl. 15:15 - 17:00 i rom 734, Sentralbygg II. Merk: Forelesningen er flyttet fra B2 til rom 734. Se faginformasjon for ytterligere informasjon om forelesningstidspunktene.
Ikke lenger aktuelle beskjeder: