Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA3202 Galoisteori

Våren 2006

Beskjeder:   Treffetid før eksamen finner sted
mandag 29. mai ,tirsdag 30. mai og onsdag 31. mai, Klokken 10.15-12.00, Rom 1050, 10. etg. SBII.
EKSAMEN Eksamensdato er endret til 1. juni 2006 kl. 09.00 - 13.00.
Øvinger:   Øving 1
Tirsdag 24.01, kl 1415–1600:
Chapter 11.1: 1, 2, 3
Chapter 11.3: 2, 8
Problem posed by Fermat:
Prove that the Diophantine equation y2+2=x3 has only the integer solutions y=±5, x=3. [Hint: Use that Z[√(-2)] is a Euclidean domain with norm N(a+b√(-2))=a2+2b2.
    Øving 2
Tirsdag 7.02 kl 1415–1600:
Midtsemesteroppgaven fra 2004 (unntatt 3a)
    Øving 3
Tirsdag 21.02 kl 1415–1600:
Chapter 15.1: 1, 2, 4, 6(b)
Chapter 15.2: 4
Chapter 15.3: 1, 2, 4, 5, 6, 10
Chapter 16.1: 2, 5, 8
    Øving 4
Tirsdag 28.02 kl 1415–1600:
Chapter 16.1: 7, 9
Chapter 16.2: 2, 3, 4, 7, 8, 11
Chapter 16.3: 4
Øving 5
Gruppesamarbeid torsdag 20.04.06 kl. 12.15-14.00, rom 734, SBII.
Gjennomgåelse av oppgavene tirsdag 25.04.06 kl. 14.15-16.00, F2.
Chapter 16.4: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10
Chapter 16.5: 2, 6, 7
Chapter 17.2: 1, 2, 3
Øving 6
Fredag 5. mai, kl. 14.15-16.00, rom 734, SBII
Eksamenssettet vår 2004.
Øving 7
Tordag 10. mai, kl. 12.15-14.00, rom 734, SBII
Eksamenssettet vår 2003 og vår 2005.
Foreleser:   Christian Skau.
Rom 1050, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 55.
E-post: csk@math.ntnu.no
Treffetid: Tirsdag 13.15 - 14.00
Forelesninger:   Tirsdag 14.15 - 16.00, F2
Torsdag 12.15 - 14.00, S-2 rom 734

Lærebok:   P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpaul
"Basic Abstract Algebra"
Cambridge University Press
Second Edition
ISBN: 0-521-46629-6
Pensum:   Kapitlene 11, 15, 16, 17, 18.