Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA3404 Algebraisk topologi

Foreløpig faginformasjon

Emnet foreleses tirsdager 08:15-10:00 i F3 og onsdager 12:15-14:00 i F2.

Foreleser: Nils A. Baas


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-09-11 11:32