Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA3403 Algebraisk topologi I høsten 2005

Foreleser: Nils A. Baas.

Kurset vil bli forelest i høst som følger: tirsdag kl. 08.15 -10.00 og onsdag kl. 10.15-12.00 i F4 med undertegnede som foreleser.

Kurset gir en elementær innføring i Algebraisk Topologi, og viser hvordan en kan studere topologi og geometri ved algebraiske metoder. Målet er å innføre homologi og kohomologi-grupper og gjøre beregninger med disse. Disse metodene er ikke bare nyttige i topologi og geometri, men også i algebra og analyse, samt i teoretisk fysikk og en rekke andre anvendte områder. Kurset egner seg for videregående studenter, hovedfagsstudenter og dr.gradsstudenter.

Vi starter elementært og forutsetter bare kjennskap til grupper og topologiske/metriske rom.

Pensum: Fra J.W. Vick, Homology theory, 2nd ed. Springer Graduate Texts in Mathematics; Ch. 1, 2, 3, 5 samt så mye fra Ch 6 (orientering, Poincase-dualitet) som er nødvendig for å vise Cor. 6.28

For nærmere informasjon, ta kontakt med undertegnede. Første gang er onsdag 24. august, og jeg vil da gi en oversikt over emnet.


Muntlig eksamen torsdag 1. desember 2005 (evt. også fredag 2. desember).

Nils A. Baas 


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2005-08-11 14:52