Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA3403 Algebraisk topologi I høsten 2007

Foreleser: Nils A. Baas.


Kurset vil bli forelest i høst som følger: tirsdag kl. 08.15 -10.00, F4 og onsdag kl. 10.15-12.00 i F3 med undertegnede som foreleser.

Kurset gir en elementær innføring i Algebraisk Topologi, og viser hvordan en kan studere topologi og geometri ved algebraiske metoder. Målet er å innføre homologi og kohomologi-grupper og gjøre beregninger med disse. Disse metodene er ikke bare nyttige i topologi og geometri, men også i algebra og analyse, samt i teoretisk fysikk og en rekke andre anvendte områder. Kurset egner seg for videregående studenter, hovedfagsstudenter og dr.gradsstudenter.

Vi starter elementært og forutsetter bare kjennskap til grupper og topologiske/metriske rom.

Pensum: Fra J.W. Vick, Homology theory, 2nd ed. Springer Graduate Texts in Mathematics; Ch. 1, 2, 3, 5 samt så mye fra Ch 6 (orientering, Poincase-dualitet) som er nødvendig for å vise Cor. 6.28

For nærmere informasjon, ta kontakt med undertegnede. Første gang er tirsdag 21. august, og jeg vil da gi en oversikt over emnet.Andre nyttige referanser er:

G.E. Bredon, Topology and B\Geometry, GTM # 139, Springer
I. Madsen & J. Tornehave, From Calculus to Cohomology, CUP
A. Hatcher, Algebraic Topology, CUP (finnes også på nettet)

Nils A. Baas 


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2005-08-11 14:52